Tom (16) fra Evenskjer ble påkjørt og drept da han skulle hjelpe til i E6-ulykke – 22-åring dømt

MISTET LIVET: Tom Pettersen (16) mistet livet da han ble påkjørt mens han forsøkte å hjelpe til i annen ulykke på E6. FOTO: REMI PRESTTUN/PRIVAT

MISTET LIVET: Tom Pettersen (16) mistet livet da han ble påkjørt mens han forsøkte å hjelpe til i annen ulykke på E6. FOTO: REMI PRESTTUN/PRIVAT

Artikkelen er over 3 år gammel

Mannen som forårsaket at Tom Pettersen mistet livet på E6 er dømt til 120 dagers fengsel. Han må videre betale 410.000 kroner til avdødes foreldre.

DEL

Fredag formiddag falt dommen i bildrapssaken på E6 ved Kløfta fra januar 2016. En 22-åring fra Oslo er funnet skyldig i henhold til tiltalebeslutningen, som blant annet omfatter uaktsomt bildrap, skriver Romerikes Blad.

Lavere enn påstand

Mens aktor, politiadvokat Åse Margrete Kjustad Eriksson, la ned påstand om fengsel i fem måneder, endte tingretten opp med en noe mildere straffereaksjon, 120 dagers fengsel.

Aktor er derimot blitt hørt med hensyn til tap av retten til å føre motorvogn i tre år og seks måneder, samt at oppreisningen og erstatningen til de etterlatte er satt til 410.297 kroner.

Av dette skal Inge Lise Pettersen, avdødes mor, ha 211.359 kroner. Roar Pettersen, avdødes far, skal ha 198.359 kroner. 125.000 kroner til hver gjelder oppreisning.

Retten har til slutt dømt tiltalte til å betale 3.000 kroner i saksomkostninger.

Varsellampa som lyste

I vurderingen av skyldspørsmålet legger retten til grunn at ABS-bremsene og antiskrenssystemet på tiltaltes bil ikke virket. Det vises til forklaringer fra sakkyndige og tiltalte.

Varsellampa lyste allerede i mai – åtte måneder senere skjedde ulykken som kostet Tom (16) livetIfølge tiltalte «begynte lampen for ABS-systemet å lyse ganske rett etter at han hadde kjøpt bilen i mai 2015».

I retten: Forsvarer, advokatfullmektig Inam Ghous Ali (t.v.) og aktor, politiadvokat Åse Margrete Kjustad Eriksson, møttes i Øvre Romerike tingrett i slutten av april. foto: kjell aasum

I retten: Forsvarer, advokatfullmektig Inam Ghous Ali (t.v.) og aktor, politiadvokat Åse Margrete Kjustad Eriksson, møttes i Øvre Romerike tingrett i slutten av april. foto: kjell aasum

Oslo-mannen hadde tenkt at han kunne vente til vinteren med å utbedre dette, siden det ikke «var så farlig om sommeren».

Etter rettens syn må det bebreides tiltalte at han den aktuelle kvelden benyttet en bil med manglende bremsystem. Kjøreforholdene var særdeles dårlige, med glatte veier etter snøfall. Politiet har dokumentert uvanlig mange trafikkuhell denne dagen.

Grov uaktsomhet

Politiet har beregnet at tiltalte 2,5 kilometer før ulykkesstedet holdt 111 km/t og 250 meter før ulykkesstedet 102 km/t. Han bremset første gang 102 meter fra ulykkesstedet, til tross for at en av de involverte bilene var synlig på 400 meters avstand.

«En årvåken sjåfør ville ha startet en oppbremsing umiddelbart og dette i særdeleshet fordi han måtte forstå at han ville trenge ekstra lang tid både på grunn av føret og bilens manglende ABS-system», heter det i rettens vurdering.

JA­NU­AR 2016: Ulyk­ken på E6 ved Kløf­ta skjed­de lør­dag 9. ja­nu­ar 2016.  FOTO: MA­RIO LIN­NE­RUD

JA­NU­AR 2016: Ulyk­ken på E6 ved Kløf­ta skjed­de lør­dag 9. ja­nu­ar 2016. FOTO: MA­RIO LIN­NE­RUD

Retten mener at tiltaltes uaktsomhet var grov. Ved straffeutmålingen veier de allmennpreventive grunner tungt. Rettspraksis tilsier normalt mellom 90 og 150 dagers fengsel, her ble det altså 120 dager.

Studerer dommen til uka

Aktor Åse Margrete Kjustad Eriksson sier seg fornøyd med at 22-åringen er dømt for samtlige forhold i tiltalebeslutningen, og at retten har vurdert uaktsomheten til å være grov.

– Det vil være opp til statsadvokaten å avgjøre om straffeutmålingen skal ankes.

Forsvarer, advokat Inam Ghous Ali, sier at han skal gå gjennom dommen med sin klient til uka.

– Først da vil vi ta stilling til en eventuell anke, uttaler Lørenskog-advokaten.

Fakta

  • 16-årige Tom Pettersen fra Enebakk ble påkjørt og drept på E6 ved Kløfta i 2016.
  • Ulykken skjedde i forbindelse med at han ville yte bistand ved et trafikkuhell.
  • En 22-åring fra Oslo førte ulykkesbilen som forårsaket Tom Pettersens død.
  • Øvre Romerike tingrett brukte tre dager på å behandle straffesaken. Fredag falt dommen.

Flere saker om ulykken:

Ber om fem måneders fengsel etter dødsulykke

Rettssaken etter dødsulykken på E6: Måtte utsettes i to timer

Varsellampa lyste allerede i mai – åtte måneder senere skjedde ulykken som kostet Tom (16) livet 

Benekter uaktsomt bildrap

Tiltalt for uaktsomt drap på 16-åring 

Her skjer ulykken – politiet etterlyser disse bilene 

– Han var en helt for veldig mange 

Politiet: – Han ble påkjørt da han hentet jakker til seg selv og vennene 

Artikkeltags