- Trekker meg fra partiet

Artikkelen er over 5 år gammel

Avstemmingen endte med kun 12 stemmer mot ny skolestruktur. Langt referat fra møtet her.

DEL

I kveld er det et medlemsmøte i Arbeiderpartiet - særdeles viktig for Narviks kommende skolestruktur.

Rådmannens innstilling lyder å legge ned skolene i Skjomen, på Fagernes og på Straumsnes, samt å slå sammen de to ungdomsskolene på Narvikhalvøya.

Høyre har allerede bestemt seg for å gå for denne modellen, med unntak av å legge ned skolen i Skjomen, før en skikkelig veiløsning til bygda er på plass. Bestemmer Arbeiderpartiet seg for det samme, vil det være klart flertall i bystyret for en massiv endring i skolestrukturen.

Møtet har vært innledet av en redgjørelse om byens økonomiske situasjon gjort av Rådmanns-teamet. Senere skal skole-saken debatteres.

Vil bevare Skjomen

Etter hva Fremover erfarer kommer innstillingen fra bystyret og styret i Narvik Arbeiderparti være en innstilling om å gå for Rådmannens forslag.

Det største unntaket er det samme som Høyre går for. Nedleggelse av Skjomen Oppvekstsenter vil ikke skje før en forsvarlig vei-løsning er på plass.

Etter at Rådmannen forklarte hvorfor man endrer skolestrukturen gikk flere på talerstolen.

Partisekretær Tor Lange tok til orde for en nedleggelse av den såkalte Gul-skolen i sentrum, og overføæring av flere elever til Straumsnes og Fagernes.

Bengt Berntsen, bystyremedlem og særdeles engasjer Fagernes-forkjemper, holdt også et flammende innlegg, hvor han oppsummerte følgende argumenter for en bevaring av Fagernes SKole.

  • Fagernes har en bygningsmasse som vil holde mål i svært mange år.
  • Skolen vil ha et stabilt elevtall i mange år fremover.
  • Skolen er i toppsjiktet på nasjonale prøver

Marita Aanes, lærer ved Frydenlund og bystyremedlem, fremholdt at det Skistua Skole ikke er egnet for å ha mer enn 25 elever i hvert klasserom.

- Ikke akktuelt

Rådmannsteamet kom med en lang utgreiing av spørsmålene:

- Helt opplagt at vi tilpasser lokalene til de 1.000 færre elevene enn dimensjonene skolestrukturen er bygget for, fremholdt rådmann Wiggo Lauritzen.

Teamet forklarte at det har vært jobbet hardt med finne løsninger for å fase ut det gule skolebygget ved Frydenlund Skole.

.- Men det har ikke vist seg å være teknisk mulig å gjøre dette, fortalte Wenche Folberg - og pekte blant annet på nærskole-prisippet, som gjør at elever har krav på overføring til nærmeste skole.

Det ble også påpekt at Skistua Skole skal tilpasses for to millioner kroner.

Innstillingen

Gruppeleder Rune Edvardsen la etter utgreiingen til Rådmanns-teamet frem innstillingen som bystyregruppen:

Som Fremover tidligere har erfart. Bystyregruppen og partistyret fikk med stemmegiving 13-5 inn for å legge ned Fagernes og Straumsnes.Og bevaring av Skjeomen.

Disse presieringene var lagt til:

  • Ny ungdomsskole dimensjonert for 600 elever utredes. Parken- og Framnes-elevene skal inn her. Hit skal også kulturskolen og vokenopplæring inn.
  • Ny barneskole som erstatning for Frydenlund
  • Strategi for integrering

Debatten

Partisekretær Tor Lange tok ordet og omtalte den nye strukturen som et makkverk. Han mente det strider mot programmet å legge ned skoler.

Bystyremedlem Marita Aanes påpekte at selv om det kommer ny skole, er Villaveien i så dårlig stand at hun må undres over om det ikke må legge noen kroner inn for å gjøre det litt mer levelig i påvente av en ny skole.

Knut Nilsen påpekte at det for lengst er vedtatt å kutte i kvadratmeterne i skolen. Han argumenterte for forslaget til bystyret, fordi det ikke finnes alternativer i forhold til budsjettet. Han påpekte at man må finne innsparing på seks millioner kroner, hvis man ikke går for Rådmannens innstilling.

Bystyremedlem Bror Martin Hansen fremholder at det er en alderssammensetting med flere eldre og færre unge. Han mener at dagens struktur var rett for 30-40 år siden. Han frykter at skolen vil ta på bekostning av de eldre.

- Det er de eldre som har gjort oss rike, sier han.

Og ønsker at partiet skal gå for innstillingen til bystyret.

Bystyremedlem Bjørnar Sletbakk gikk på scenen og fortalte at han var blant de fem som ønsket å beholde dagens struktur. Han minnet om at det som ble sagt i 2009. Da fredet man skolen på Fagernes til 2016.

- Vi skal ikke love mer vi skal holde, referte han fra programmet.

Tone Lindberg: Ønsket seg 15 elever per klasse i nye bygg - i en drømmeverden.

- Dette eventuelt vil gå på bekostning av helse. Og det er ikke verdig.

Anita Fjellfoss lurer på hvorfor det ikke finnes en kostnadsanalyse og sier det hele er uholdbart.

Bystyremedlem Bengt Berntsen mener debatten er rar. Han slakter nærskoleprinsippet og mener Rådmanns-teamet ikke har rett i at det er umulig å utfase Fagernes skole.

Han lanserte et nytt forslag;

- Ny utredning av utfasing av gulskolen og bevaring av Fagernes skole.

Bystyremedlem Karstein Sandvik mener at de som vil bevare skolestrukturen må ta med seg at det må finnes inndekning.

Bystyremedlem Jan Helge Olsen beklaget at skolestrukturen var satt opp mot budsjettet, men argumenterte for å gå for gruppens innstilling.

Partisekretær Tor Lange var tilbake på scenen. Han støtter et hvert forslag om utsettelse.

- Hvis forslaget som er lagt frem blir vedtatt trekker jeg meg som sekretær og melder meg ut av partiet!

Bystyremedlem Bror Martin Hansen påpekte at rektorer fra alle skoler har lagt frem konsekvensene ved å ikke gå for ny struktur økonomisk. Og forteller at det vil bety katastrofe.

Avstemmingen

Tre forslag kom på bordet - og avstemmingen gjøres nå:

1) Utsettelse. Alt skal kostnadberegnes

2) Utfase Villaveien-bygget, beholde Fagernes. Ellers gå for forslaget.

3) Bystyre-gruppens forslag

Det første forslaget fikk ni stemmer av førti.

Det andre forslaget fikk 12 stemmer av førti.

Det tredje forslaget gikk dermed gjennom.

Artikkeltags