Samferdselsminister Torild Skogsholm vil ikke la Avinors mangel på penger og behov for å spare 400 millioner kroner bli noe argument for å utsette byggingen av havarisenteret for Avinors brann- og havaritjeneste på Fjelldal i Tjeldsund.

IKKE GLEMT

Statssekretær Arnfinn Ellingsen sier til Fremover at Skogsholm, om nødvendig, vil instruere Avinors styre om å flytte treningsvirksomheten fra Trandum leir like ved Gardermoen og til Fjelldal i samlokalisering med Norges Brannskole.

Torild Skogsholm har nå i et svar på et brev fra Arbeiderpartiets Tor Arne Strøm gjort det klart at Avinors treningssenter ikke er glemt, og at nødvendige grep vil bli tatt for at Avinor skal følge påleggene fra i alt fire statsråder og et samlet Storting om at treningssenteret skal flyttes fra Østlandet til Nord-Norge.

SPAREPLAN

Nå er det ikke Avinor som skal stå for byggingen skolebygg og internat som allerede er prosjektert av Statsbygg på Fjelldal. Det er Statsbygg som skal stå for oppføringen av bygningsmassen, som også skal tjene som skolebygg og internat for elevene ved Norges brannskole. Men uten en avtale om leie av bygningsmassen fra Avinor står Statsbygg uten leietaker – og vil neppe bygge.

– Nå vet vi ikke før i begynnelsen av desember hvilke grep Avinor vil foreta seg i forbindelse med spareplanen de må igjennom. Men svaret statsråden har gitt til Tor Arne Strøm kan ikke tolkes på en annen måte enn at hun ikke vil la utbyggingen bli ytterligere trenert, sier Arnfinn Ellingsen.

STATSBYGG ER KLAR

Direktør Per Stølan ved Norges brannskole synes det er helt naturlig at samferdselsministeren, i ytterste konsekvens, vil gå til det skritt å instruere styret i Avinor om byggingen av treningssenteret på Fjelldal.

– Luftfartsverket har trenert saken som er vedtatt at Stortinget helt siden 1998. Dét må ikke gi uttelling. Det vil i så fall gi et farlig signal til andre om at Stortingets og politikernes vedtak kan oversees, sier Stølan.

Per Stølan berømmer også Statsbygg for den jobben de har gjort siden signalene om å bygge et treningssenter på Fjelldal kom.

– Statsbygg har vært klar til å bygge i tre år allerede men har fått stadige signal fra Avinor om endrede betingelser og om at prosessen har måtte starte fra begynnelsen igjen, slutter han.