Årsaken er at Jernbanetilsynet ikke er fornøyd med den dokumentasjonen de har fått av OBAS om den økonomiske situasjonen. Selskapet har som følge av en eierkonflikt slitt tungt økonomisk i 2008.

– Tilsynet finner ikke dette tilstrekkelig. Budsjettet er ikke egnet til å vise den økonomiske situasjonen selskapet befinner seg i per i dag, noe tilsynet etterspurte 29. august. En redegjørelse for status for sikkerhetsstyringen er heller ikke egnet til å gi en slik oversikt, skriver jernbanetilsynet i et varsel Fremover har fått tilgang på.

Trekkes tilbake

Dersom jernbanetilsynet ikke mottar opplysningene innen fristen i morgen, eller opplysningene tilsier manglende økonomisk evne, vil lisensen trekkes.

– Ofotbanen AS varsles med dette om at Statens jernbanetilsyn med hjemmel i lisensforskriften paragraf 4-9 uten ytterligere varsel vil trekke tilbake eller suspendere lisensen til Ofotbanen AS

Dermed måtte OBAS levere følgende i løpet av gårsdagen:

** Regnskapet for 2007.

** Regnskapet for første halvår 2008.

** En redegjørelse for den økonomiske utviklingen i selskapet fra 30. juni, frem til nå. gjerne i form av referater fra styremøter.

Administrerende direktør Terje Østensen mener at det ikke er noen grunn til panikk.

Fin dialog

– Nei, har en fin dialog med tilsynet om denne saken og fått noen tips om hvordan vi skal gjøre dette. Så den situasjonen er under kontroll, sier han.

Men skulle det gjøres alvor av trusselen er det kroken på døra for selskapet.

– Det er som om du skulle miste lappen. Da kan du jo ikke kjøre bil, sier Østensen.

På selskapets hjemmeside la Østensen i forrige uke ut et varsel om at de har mye ledig kapasitet. Og at de er «mellom store oppdrag».

– Vi er for øyeblikket i forhandlinger om to store kontrakter. Men i tog-verden er lite gjort over natta, og i mellomtiden har vi kapasitet til å gjøre ad-hoc-oppdrag. Vi har også fått litt å gjøre, blant annet via Cargo Net, sier han.

Det er foreløpig ingen løsning på bordet i eierstriden i firmaet. Minoritetseier Auto-link har som kjent opprettet et konkurrerende selskap, og er i følge Østensen fullstendig passive eiere for øyeblikket.

– Situasjonen på eiersiden er uholdbar. Men dette prøver jeg å legge meg minst mulig oppi, og lar eierne selv ordne opp, sier Østensen.