I kjølvannet av VGs oppslag i juni om overgrepene i Tysfjord har mange stemmer kommet til.

Siste nytt er at Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) anmelder Den læstadianske forsamling i Tysfjord, melder NRK.

Lene Sivertsen i SMISO forklarer hvorfor.

- Loven sier at alle har plikt til å melde fra om noe straffbart har skjedd, eller kan skje. Det er alvorlig og straffbart dersom menigheten ikke har varslet, sier hun til NRK.

Det er Straffelovens paragraf 196 (Plikt til å avverge et straffbart forhold) som trekkes opp.

Der heter det: Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som unnlater gjennom anmeldelse eller på annen måte å søke å avverge en straffbar handling eller følgene av den, på et tidspunkt da dette fortsatt er mulig og det fremstår som sikkert eller mest sannsynlig at handlingen er eller vil bli begått. Avvergingsplikten gjelder uten hensyn til taushetsplikt...

Følg Fremover på Facebook og få siste nytt først

Henning Eivik er kontaktperson for menigheten.

- Det er politiet som tar seg av saken nå. Vi har full tillit til politiet, noe mer er det ikke å si nå, sier han til NRK.

Politiadvokat Siv Remen forteller at denne anmeldensen føyer seg inn i den omfattende etterforskningen som nå pågår.

Hold deg oppdatert uansett hvor du er. Last ned Fremovers app og få varsel på mobilen om blant annet store nyheter, trafikkulykker og stengte veier i regionen.

App for iPhone

For Android