Mens Narvik by går klar av det meste av nedbøren - sørvesten stoppes av fjell litt lenger sør - må ytre deler av Ofotfjorden og kommuner litt lenger sør, være forberedt på betydelige nedbørsmengder også de neste timene.

Nesten ekstremt

-Fra nå og til natten kan det falle opp mot 40 millimeter i Hamarøy og Tysfjord, opplyser vakthavende meteorolog Geir Bøyum til fremover.no

-Nedbørsmengdene er så store, at det var helt på grensa til at vi sendte ut ekstremvarsel. Men det ble med et Obs-varsel, forteller Bøyum som konstaterer at nedbørsmengdene som så langt er kommet, er i tråd med det som var meldt.

Utpå natta dreier vinden mer mot nordvest og løyer, og da går nedbøren over snø og sludd, er "trøsten" fra meteorologen i Tromsø.