Unikt jernbanemiljø

Artikkelen er over 12 år gammel

Katterat stasjon på Ofotbanen representerer et unikt stykke jernbanemiljø, som ikke har sin make her i landet.

DEL

– Også i internasjonal sammenheng fremstår Katterat som helt spesielt. Det er viktig å få tatt vare på de kulturhistoriske verdiene som stedet representerer, sier senioringeniør i Jernbaneverket, Magne Fugelsøy.

Han har ansvaret for vernesaker når det gjelder jernbanen i Norge, og i disse dager har Katterat stasjon stått i fokus. For det arbeides med å tilbakeføre området og rette opp inngrep etter arbeidene med å bygge nytt kryssingsspor.

– Vi snakker om å igjen få området til slik det var, med blant annet et velstelt stasjonsområde, sier Magne Fugelsøy.

Katterat er en populær stasjon, både for fjellvandrere, de som skal gå Rallarveien, og vanlige turister.

– Når vi nå skal forberede opprettingsarbeidet, vil det også være snakk om å få til en bedre tilgjengelighet til alle som kommer hit. Katterat er den best bevarte stasjonen på Ofotbanen, og det innebærer at vi må være nøye med hva vi foretar oss.

Når Katterat betegnes som unik, skyldes det at her vokste det opp et helt lite samfunn, utelukkende basert på jernbanevirksomhet. Stasjonen er veiløs, og det har vært med på å bevare særpreget.

For Ofotbanen som helhet, med en avsondret beliggenhet i forhold til det øvrige norske jernbanenettet, førte det til at det materialiserte seg en helt egen jernbanekultur. Ofotbanen har også vært en pionerbane når det gjelder tekniske nyvinninger. På Katterat kan mye av kulturen og historien leses ut fra både dagens bebyggelse og installasjoner, og rester fra tidligere epoker i banens historie.

– Når det nå er bestemt at det skal lages en istandsettingsplan, vil hovedfokus være på det kulturhistoriske, sier Magne Fugelsøy.

Jernbaneverket er blitt flinkere til å ta vare på de historiske verdiene. Det har skjedd et regimeskifte.

– Tidligere har man verdsatt historien for lite. Men nå er det annerledes. Vi har et ansvar. Utfordringen er å kombinere det å ta vare på et historisk miljø, samtidig som et område som Katterat skal være i bruk, trafikken skal kunne gå og banen moderniseres uten at det oppstår konflikter.

Når det gjelder Katterat stasjon samarbeider Jernbaneverket med blant annet Rombaksbotn grunneier- og brukerlag, Ofoten Museum og Narvik kommune.

– Vi har en banesjef for Ofotbanen, Thor Brækkan som er interessert i å ta vare på historien. Han bør roses for det. Samme positive holdning møter vi hos de andre partene. Det er viktig, skal vi makte å få dette til, må vi være flere sammen. Jernbaneverket har kun en liten pott penger til slike tiltak som det tenkes på når det gjelder Katterat. Derfor må vi få til et spleiselag, og et godt prosjekt kan utløse andre midler ettersom vi snakker om å ta vare på kulturminner, sier Magne Fugelsøy.

Katterat stasjon er verneverdig, trolig også fredningsverdig.

Men Magne Fugelsøy peker på at vern og bruk hører sammen. Det ene må ikke gå på bekostning av det andre.

– Dessuten må vi vokte oss vel for ikke å ende opp med en situasjon for Katterat at tilretteleggingen blir slik at stedet og kulturminnene blir slitt ned. Vi bør ta lærdom av hva som har skjedd andre steder, sier Magne Fugelsøy.

I løpet av året er det meningen at det skal foreligge en tiltaksplan for Katterat stasjon.

– Den bør være god. Katterat har et så unikt miljø og kultur, at her har vi ikke lov til å la noe gå tapt, avslutter Magne Fugelsøy.

Artikkeltags