- Den gradvise demonteringen av sykehuset i Narvik, må stoppes. Det krever allmennlegene som har skrevet brev til Helse Nord

– Noen av oss har tidligere praktisert i Danmark og Sverige, og vi kjenner igjen forandringsprosessen og den retorikk som brukes for å drepe et lokalsykehus, skriver de i brevet som er underskrevet av 20 leger.

Legene fastslår at det vil føre til at liv går tapt.

Kiruna-modell

Blant dem som tidligere har praktisert i Sverige er Benjamin Lischner, amerikaneren som kom til Narvik etter å ha forlatt et sykehus i Kiruna under nedbygging.

– Jeg ser akkurat det samme gjenta seg her i Narvik som i Kiruna, sier han.

Han sier at han finner det forunderlig, samtidig som det satses på tungindustri, på jernbane og på havneutbygging, og han anmoder derfor det lokale næringslivet om å ta til motmæle.

– De må si tydelig ifra.

– I Kiruna protesterte LKAB en stund, men ga etter hvert opp.

Dør ut

Han peker på fødselsomsorgen og sier at det er et faktum at selve fødselen kan være farlig både for mor og barn, men også at kvinnen kan bli påført skader som gjør at det er viktig at det er gynekolog til stede for å ta seg av henne.

– Men vi behøver ikke bare tenke på akuttmedisin eller alle de dramatiske tilfellene. I løpet av en hektisk dag kan vi her på Alleen legesenter sende mellom fem og ti pasienter til røntgenundersøkelse. Tar vi med alle de andre pasientene fra andre legesenter, kan det bli temmelig mange i løpet av en kort periode. Skal de sendes til Harstad i framtiden? undrer han.

Forgubbes

For Lischner framstår det som åpenbart at legespesialistene vil foretrekke andre institusjoner om utfordrende jobber forsvinner fra Narvik, og dermed vil sykehuset dø ut, sier han og viser til erfaringene fra Nord-Sverige.

– I Kiruna er det tre-fire intensivplasser som ivaretas blant annet av tre «narkoseleger».

– Når de pensjoneres, er det nok slutt også for intensivtilbudet i Kiruna, sier Lischner som frykter det samme skal skje i Narvik:

At entusiastene går lei og forlater en institusjon som allmennlegene i dag føler fungerer godt.

Billige poeng

– Fra ledelsen snakkes det om et nytt sykehus, og den skaffer seg billige poeng i befolkningen med å gjennomføre kosmetiske endringer på dagens sykehus.

- Vi allmennleger gir blaffen i om det kommer et nytt bygg eller ikke. Det vi er opptatt av, er at det forblir et godt tilbud, sier Lischner.

– Realiteten er at det i dag er et kjempegodt tilbud med spesialister som ønsker å være her, sier han.

Gyllen time

Når Lischner blir utfordret om den dramatiske påstanden om at en videre nedtaking av sykehuset i Narvik vil koste liv, og Fremover spør om han kjenner til om sykehusnedleggelser i Sverige har kostet noen livet, svarer han:

– Det er jeg ikke godt nok oppdatert på. Men alle som har lest basislitteratur om akuttmedisin, kjenner til begrepet «den gylne timen»; at overlevelsesmuligheten øker betraktelig om akutthjelp er tilgjengelig innen en time.

Nye kutt

I går ble det også kjent at det pågår et arbeid som angivelig kan ende med at ressurser flyttes fra habiliteringsavdelinga for Ofoten, til Tromsø.

Deres pasientgrupper er både barn og voksne med psykiske og fysiske lidelser.

Etter det Fremover får forklart, kan det ende med at stillingen i som er tilknyttet barn i Narvik, blir flyttet til barnehabiliteringsavdelingen ved UNN i Tromsø.

Innstillingen skal være klar neste fredag. Primærlegene protesterer mot forslaget.