I en pressemelding skriver UNN at de er skuffet over at styret i Helse Nord RHF har i dag vedtatt å prioritere nytt sykehus i Kirkenes foran nye UNN Narvik. Men gir ikke opp kampen om en snarlig bygging av nytt sykehus,

- Ledelsen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er godt fornøyd med at Helse Nord RHF fremhever at det er stort behov for å komme i gang med nytt bygg i Narvik allerede i 2015, sier administrerende direktør i UNN, Tor Ingebrigtsen.

UNN-direktøren påpeker at en senere byggestart enn dette vil utløse vedlikeholdskostnader på flere hundre millioner kroner i det gamle bygget i Narvik.

- Store investeringer i dagens sykehusbygning i Narvik vil utfordre UNNs evne til å investere i nødvendig medisinsk teknisk utstyr i mange år fremover. Noe som er avgjørende for fortsatt god kvalitet i universitetssykehusfunksjonen for hele Nord-Norge, sier Ingebrigtsen.

Skuffet

Styreleder i UNN, Jorhill Andreassen er skuffet over Helse Nords vedtak i dag, men er optimistisk fordi styret så tydelig understreker behovet for en tidlig byggestart i Narvik også. Hun fremholder viktigheten av å få en rask avklaring fra helseministeren nå.

- Situasjonen i Narvik er kritisk. Det må etableres trygghet for byggestart i 2015 dersom vi skal unngå store vedlikeholdskostnader. UNN har god likviditet og økonomisk bærevne, og kan håndtere nødvendige låneopptak så snart godkjennelse fra Helse – og omsorgsdepartmentet foreligger. Dette er selvfølgelig også avhengig av tilstrekkelig likviditet i hele foretaksgruppen i Helse Nord. Tildeling av nordområdemidler til Helse Finnmark er derfor avgjørende, poengterer UNNs styreleder.