Universitetssykehuset Nord-Norge, UNN, vil bygge nytt sykehus i Narvik. Det opplyser sykehusdirektør Tor Ingebritgsen. Om halvannen uke legges saken fram for Helse Nord.

– Vi har ingen grunn til å tro at ikke Helse Nord vil støtte våre planer. Da vil et nytt bygg kunne stå ferdig i 2013, forteller Ingebrigtsen.

Plasseringen av den nye institusjonen vil skje i nært samarbeid med Narvik kommune.