Helse Nord har i dag foreslått å gå inn for at Kirkenes får nytt sykehus før Narvik.

- Behovet for nye sykehusbygg i Kirkenes og Narvik vurder jeg som omlag likt. Vi må prioritere mellom prosjektene fordi vi ikke har økonomi til å bygge begge sykehusene samtidig. Jeg foreslår for styret i Helse Nord at Kirkenes prioriteres som nummer en. Den viktigste forklaringen til det, er at vi allerede investerer tungt i Nordland og vi skal i gang med Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø i løpet av et par år. For å fordele investeringspengene noenlunde geografisk, foreslår jeg derfor Kirkenes før Narvik, sier adm. direktør Lars H. Vorland.

I følge helseforetaket bygges det nå nytt sykehus til i underkant av en milliard kroner på Stokmarknes. Det skal stå ferdig til 1. april 2014. Ved Nordlandssykehuset Bodø moderniseres og bygges det nytt for omlag tre milliarder kroner.

Ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø skal det bygges nytt pasienthotell og gjennomføres en modernisering og utbygging. Samlede kostnader er omlag 1,2 milliarder kroner.

- Det har aldri blitt investert så mye i spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge. Vi skulle gjerne startet opp både i Kirkenes og Narvik med en gang. Det går ikke, men greier vi å husholdere så godt med økonomien som nå, er det godt håp om å komme i gang også i Narvik i løpet av noen få år. Jeg vet at dette forslaget skuffer svært mange i Narvik, men ingen skal være i tvil om at Helse Nord ønsker å bygge nytt sykehus i Narvik. Narvik står nå som det neste store utbyggingsprosjekt på prioriteringslista, sier Vorland.

UNN skuffet

UNN-direktør Tor Ingebrigtsen har tidligere gått langt i å love Narviks befolkning nytt sykehus når økonomien i UNN går i pluss. Det gjorde den i 2010. I en pressemelding hevder Ingebrigtsen at han er skuffet.

- Vi har forståelse for at det må gjøres prioriteringer i så store og kostbare byggeprosjekt. Men vi er skuffet både på vegne at pasienter og våre egne medarbeidere i Narvik som nå må vente lenger på et nytt sykehus. Det er en tung melding å komme med i Narvik i dag, sier Ingebrigtsen.

Sykehuset i Narvik ble i en landsomfattende undersøkelse i 2006 vurdert som landets dårligste sykehusbygg.

- Ved Universitetssykehuset Nord-Norge har ledelsen jobbet intenst de siste årene for å planlegge og utrede mulighetene for nye UNN Narvik. Konseptfaserapporten ble klar sommeren 2010 og oversendt Helse Nord for vurdering. I konseptet for nye UNN Narvik ligger planer for et fremtidsrettet sykehusbygg dimensjonert i tråd med samhandlingsreformens intensjon om at flere helseoppgaver skal løses i kommunene. Det er en integrert sykehusmodell med plass for rusbehandling, psykiatri og somatikk i samme bygg, skriver UNN i en pressemelding.

Å utsette byggingen blir dyr.

- Dersom nye UNN Narvik blir bygget etter 2015/2016, må vi vurdere hva vi skal gjøre med dagens sykehusbygning. Selv om UNN har investert 50-60 millioner til renovering i Narvik de senere år, er bygningsmassen nedslitt. Det må investeres om lag 300 mill kr i det gamle bygget for å tilfredsstille minimumskrav til sykehusdrift dersom det blir oppstart etter 2015/16.

- Dette er noe som både UNNs styre og Helse Nords styre må forholde seg til, fremholder Ingebrigtsen.