NSR vil ta opp saken med Statskog i Troms, og jobbe for å enten få innført et permanent forbud, eller et tidsbegrenset forbud.

Tone Elvebakk i NSR tror jegerne ønsker å bevare rypebestanden.

– Jeg regner med at de vil synes et forbud er helt greit, sier hun til NRK Sámi Radio. Elvebakk sier jakt med hund ikke er en samisk jaktmåte.

– Å jakte med hund har ikke vært en tradisjonell samisk måte å jakte på. Jaktformen gjør at flere ryper og småvilt blir skutt, sier Tone Elvebakk til NRK Sámi Radio.

Hun er fra Hinnøy og omegn sameforening og var delegat på landsmøtet til NSR som i Bodø i helga. NSR er «regjeringspartiet» på Sametinget.

Elvebakk mener et forbud må innføres i markaområdet i Skånland i Troms.

– Også grunneierforeningen ønsker en fredning i området. Dessuten regner jeg med at også rypejegerne synes dette er okei. Vi er nødt til å gjøre noen grep for å bevare stammen, ellers er det ikke noe å jakte på, sier Elvebakk.

Hun håper resolusjonen kan skape debatt. Ettersom området det er snakk om ligger i Troms, mener NSR at denne saken må tas opp med Statskog.

Forvaltningen av de fornybare ressursene er også noe samerettsutvalget har sett nærmere. Det regjeringsoppnevnte utvalget legger fram sin innstilling i begynnelsen av november.