Fiskeridirektoratet har allerede vært i kontakt med politiet om det de oppfatter som et ulovlig satt bruk i Tømmeråsfjorden. Innenfor notveggene kan det være så mye som 400-500 tonn norsk vårgytende sild. Den fikk fiskeren beskjed om å slippe da årets kvote var i boks. Silda kan utgjøre så mye som hele neste års kvote for Tysfjord-fiskeren og hans mannskap.

I romjula vil Jakobsen dra tilbake til Tømmeråsfjorden for å sjekke hvor mye sild som fortsatt står innenfor landnota. Dreier det seg om flere hundre tonn, vil han trolig la landnota stå og få saken prøvd rettslig.

PROTESTERTE

Hvor mye som er igjen av sild etter at «Stefus» har forsynt seg grovt i matfatet, vil ikke Rudolf Jakobsen tippe. Men det faktum at nota er åpen inn mot land på begge sider, gjør fiskeren usikker på hvor mye fisk som er igjen.

Tysfjord-fiskeren sier til Fremover at han nesten umiddelbart etter låssettet fikk beskjed av Fiskeridirektoratets kontrollverk om å ta opp silda så raskt som mulig, ellers ville de vurdere å sette i verk tiltak.

Han forteller også at han overfor kontrollverket protesterte mot å slippe resten av den låssatte silda da årets kvote var tatt opp.

– UFORSVARLIG

– Jeg mente det var uforsvarlig å slippe sild som har stått låssatt og vært utsatt for så mye som 12-13 avkast. Den silda som nå svømmer rundt inne i Tømmeråsbotn burde vært tatt opp. Den begynte allerede å miste rist - eller skjellaget. Da dør den også raskere, forklarer fiskeren.

Landnota har stått i Tømmeråsbotn i flere uker, og Rudolf Jakobsen sier han akter å la den stå der inntil videre. Han har ikke tenkt å etterkomme direktoratets pålegg om å fjerne landnota. Han er den eneste fiskeren i Tysfjord som fortsatt holder denne tradisjonen i hevd.

KRAFTBLOKKA ØDELAGT

– Vi er de eneste i kommunen med lang tradisjon i landnotfiske. Nå vurderer vi om vi skal få saken rettslig prøvd for å få satt fokus på dette fisket. Jeg mener direktoratets folk har alt for lite kunnskaper på dette området, og har gjort så godt jeg kan med å forklare dem. Men nytteløst. Kanskje like greit å la rettsvesenet komme opp med en konklusjon, sier Jakobsen.

En annen årsak til at landnota ikke er fjernet, er at kraftblokka om bord i fiskebåten røyk. Først nå har han fått ny kraftblokk, og den må monteres før bruk.