Den unge jenta som en dag i 1899 gikk i land i Rombaksbotn viste nok lite om hva som ventet henne. I et par hektiske år arbeidet hun som kokke for rallarne, og etter kort tid var Svarta Bjørn den mest sagnomsuste av anleggskokkene på Ofotbanen. I over 100 år har legenden om Svarta Bjørn blitt tatt vare på og hun er en av Nord-Norges mest omtalte kvinneskikkelser.

DEN MEST KJENTE

Kanskje var hun den vakreste, kanskje den mest ildfulle, mystiske og kanskje den dyktigste av dem alle? Hun ble i alle fall den mest kjente av kokkene som stelte for rallarne langs anlegget av Ofotbanen. Blant dem var Lapp-Lisa, Smålands-Hanna, Lus-Emma, Lilla Sofie, Lofot-Maia, Trumf-Karin, Silverbruden, Sedelige Mari og Skåp-Kersti.

Svarta Bjørn fortalte kun at hun het Anna, ingen fikk vite mer, heller ikke da hun brått døde i 1901, 22 år gammel. Det var først på slutten av 1970-tallet at man fant ut at hun egentlig het Anne Rebakka og var født på Tjøtta i 1878.

På vegne av Stiftelsen Vinterfestuka arbeider Vigdis Østensen, Unni Forshaug og Kirsten Nystrand for å invitere alle som har vært Svarta Bjørn til Narvik i 2006. Det er et møysommelig arbeid å finne frem til alle ”bjørnene”, mange har flyttet til andre land.

SVARTA BJØRN 1963

Nylig kom det for eksempel en e-post: ” Hej, här är jag, Svarta Björn 1963”. Gjennom en omtale i en svensk avis var hun blitt oppmerksom på at det ble lett etter tidligere Svarta Bjørner. Anitha Rehnström som i 1963 bodde i Älvsby har i mange år bodd i Sveits og ser fram til å bli invitert til Vinterfestuka neste år.

– Vi vet lite om hvordan ideen om å utnevne Svarta Bjørn kom, forteller Østensen, Forshaug og Nystrand. Det man vet er at det en tid før Vinterfestuka i 1959 ble satt inn annonse i Fremover om det som den gang ble benevnt som kåring av Svarta Bjørn. Arrangør var Fremover og den nordvenske avisen Norrbottens-Kuriren i samarbeid med Narvik og omegn Reisetrafikklag.

I omtalen sto det at kandidatene burde være 18-20 år, gjerne mørke, men det var ingen betingelse. Videre skulle kandidatene helst være høyreist, med en stolt holdning. Den første Svarta Bjørn het Wenche Thon, den foreløpig siste var Ina Bjarkøy Larssen som ble Svarta Bjørn 2005.

VAREMERKEBESKYTTET

Ved åpningen av VU 1962 sa formann i Narvik og omegn Reisetrafikklag Erling Stokland: ”La Svarta Bjørn stå som symbol på kvinnenes innsats under anleggstiden og på den innsats som kvinner har ytt og hver dag yter på de forskjellige områder i samfunnet”. Det er fortsatt grunnlaget for den årlige utnevnelsen av Svarta Bjørn.

Benevnelsen ”Svarta Bjørn” er uløselig knyttet til Ofotbanen og Narvik og gjennom tidene har det vært skrevet romaner og faktabøker om henne. Det har også vært produsert filmer, kunstverk og musikk. Fokuseringen på Svarta Bjørn og interessen rundt har medført at Stiftelsen Vinterfestuka har varemerkebeskyttet navnet i Norge og Sverige.

Svarta Bjørner 1959 – 2005

1959 Wenche Thon Narvik

1960 Marianne Bjørklund Gällivare

1961 Mai Doris Rempi Porjus

1962 Berit Marhaug Svolvær

1963 Anitha Rehnstrom Älsbyn

1964 Agnetha Liljestøm Kemi

1965 Jorun Adolfsen Alstad

1966 Carina Dedering Luleå

1967 Birgitta Lundgren Luleå

1968 Turid Pettersen Narvik

1969 Carola Nilsson Luleå

1970 Astrid Danielsen Tromsø

1971 Turid Krogstad Narvik

1972 Ann Christin Degerlund Boden

1973 Martta Hiukka Rovaniemi

1974 Rose Pedersen Harstad

1975 Catarina Dahlén Boden

1976 Hanne Johnsen Narvik

1977 Hannele Heikenheimo Rovaniemi

1978 Kari Lien Bodø

1979 Sissel Vian Leknes

1980 Gøril Nilsen Narvik

1981 Gry Luneborg Narvik

1982 Tuija Petätäjärvi Rovaniemi

1983 Sissel Horrigmoe Narvik

1984 Taru Toivonen Rovaniemi

1985 Hanne Kulboten Narvik

1986 Gyda Bjørgo Larsen Leknes

1987 Johanna Pyykönen Rovaniemi

1988 Maria Rönnlund Luleå

1989 Cathrine Widsten, Narvik

1990 Linda Rondestvedt Narvik

1991 Lise Mangseth Leknes

1992 Anne Rebekka Rasmussen Bardufoss

1993 Monica A. Gundersen Ramsund

1994 Ulrika Larsson Kiruna

1995 Torill Nilsen Ballangen

1996 Ingeborg Nina Nygaard Sjøvegan

1997 Britt Veronica Høie Harstad

1998 May Britt Broderstad Harstad

1999 Liv Salen Narvik

2000 Heidi Iren Bolte Rossfjordstraumen

2001 Anna Popova Murmansk/Narvik

2002 Yvonne Skjaeret Narvik

2003 Ellen Alm Harstad

2004 Marjo Anneli Remes Rovaniemi

2005 Ina Bjarkøy Larssen Narvik