Styret i Universtetssykehuset har vedtatt at utviklingen for akuttmottaket i Narvik skal følges nøye. Punktet ble tatt inn i budsjettvedtaket som følge av støyen rundt UNN-direktørens varslede stenging av mottaket om kveldene og helgene, og for å signalisere at styret mener akuttmottaket som funksjon er viktig å beholde.

- Jeg er veldig glad for omformuleringen, sier Åse Berit Vrenne, styrerepresentant fra Narvik.

Hun mener det åpner for konstruktive samtaler ¬- også om mottaket i Narvik, dersom det skulle vise seg at der er et overforbruk.

Men grunnlaget for budsjettet som ble vedtatt, og som innebærer en omstillingspakke på 203 millioner kroner, er likevel ikke endret.

Og der ligger det fast at det må spares 3,5 millioner gjennom endret drift av mottaket i Narvik.