Vurderer ny vei helt til Bjerkvik

Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Dagens E6 kan bli sykkelvei

DEL

Trond Aanes og Gunnar Simonsen øyner nå håp om at kampen for ny vei inn mot Bjerkvik, kan lykkes.

– Dette var gledelig nytt, sier de to når de blir gjort kjent med at det kommer nye toner fra regionveisjef Torbjørn Naimak om veiparsellen.

Løsning

– Vi må vurdere flere alternativ. Å følge dagens trasé vil være svært vanskelig om det skal bli en fullgod løsning for strekningen fra Seines og inn til Bjerkvik, sier Naimak til Fremover.

Før helga orienterte han Ofoten regionråd om mulige veiløsninger, og det var i den forbindelse at han fortalte at veivesenet nå ønsker at det blir sett nærmere på strekningen.

– Dette er enda en god samferdselsnyhet for Narvik, fastslår varaordfører Trond Millerjord etter møtet.

Naimaks utfordring har dermed gått til Narvik kommune, som må gjøre et reguleringsarbeid dersom det skal legges til rette for en helt ny vei i løpet av relativt få år.

Travelt

– Mitt håp er at veien helt fram til Bjerkvik skal kunne stå ferdig omtrent samtidig med at bruarbeidene er over, sier varaordføreren.

– Men det betyr nok at vi har det litt travelt legger han til.

På Seines blir nyheten svært godt mottatt av de som har kjempet for det som er omtalt som «en glemt flaskehals» på E6.

– For kort tid siden fikk vi brev fra veivesenet om at de ville gå for en løsning med utbedring av eksisterende vei. Så dette er veldig, veldig gledelig, sier Trond Aanes og Gunnar Simonsen.

Når det kommer ny bru og vei mellom Narvik og Øyjord, skal den kobles den på eksisterende E6 på Stormyra.

Penger

Kravet fra beboere i området, er at strekningen derfra og til Bjerkvik må legges om og få samme standard som nyveien, og at dagens E6 blir omgjort til gang- og sykkelvei.

– Det finnes penger til gang- og sykkelveier, og disse pengene kan – etter det vi har fått opplyst – brukes til en ny E6-trasé, mot at dagens E6 blir omregulert til gang- og sykkelvei, sier Aanes.

Artikkeltags