Lokker med penger til de som har sett spor i nysnøen

Jo mer du går, jo mer penger kan du få.