Med en inntekt på rundt 229.7 millioner kroner fra 2021 er det en stor oppgang fra året før, som var 123.8 millioner kroner ifølge årsregnskapet. Driftsresultatet i 2021 er på 93.7 millioner kroner, mot 42 millioner kroner i 2020. Daglig leder i Ballangen sjøfarm, Erik Sommerli, forteller at det aldri har vært så høy omsetning.

– Det er veldig bra. Grunnen til økningen er at produksjonen har økt uten større problemer av noe slag, samtidig som det har vært greie priser i markedet, forteller han.

Flere ansatte

Sommerli forteller at dette lover godt for selskapet og at det bidrar til flere arbeidsplasser i kommunen.

– Siden 2020 har vi økt antall ansatte fra rundt 30 til 45. Så det har vært en økning på 50 prosent, sier daglig leder.

Tørr ikke å spå

Da Fremover spør han om hvordan det vil gå for bedriften i år, tør han ikke helt å svare på det.

– Foreløpig ser det bra ut så langt, men hvordan det kommer til å gå senere i år, tør jeg ikke å spå, sier Sommerli.

De tre eierne, Ballangen holding AS, Cermaq Norway AS og Ballangen utvikling AS tok ut 25 millioner kroner i utbytte i 2021.