Narvik kommune har hatt en negativ befolkningsvest i over 50 år og har i skrivende stund ca 100 barnehageplasser mer enn antall barn som faktisk går i barnehage. Man trenger ikke ha doktorgrad i økonomi for å forstå at det gir en høyere kostnad enn nødvendig. Rådmannen og administrasjonen har min fulle forståelse for at noe må gjøres og at barnehageplasser må legges ned. Det er likevel en dårlig løsning å legge ned Måseveien barnehage fra høsten 2022.

At det ligger mye historie og gode følelser for mange knyttet til Måseveien barnehage er naturlig. Innenfor de to husenes vegger er det gode minner med lek og læring. Barn som møter trygge, smilende og omsorgsfulle voksne hver morgen, mandag til fredag, uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Jeg tviler likevel på at det er så mange som romantiserer forholdet til selve byggene, som opprinnelig har vært eneboliger og åpenbart kunne vært i bedre stand. Problemet er derfor ikke at rådmannen foreslår at barnehagen skal legges ned. Det problematiske er at det i tilfelle skal skje om et halvt år.

Forskjellen på å gjøre kort prosess og stenge barnehagen før fellesferien er over, kontra å fase ut driften over halvannet år frem mot høsten 2023, er stor. Førstnevnte alternativ vil riktignok gi større innsparing for kommunen, men prisen å betale for dette overlates til David (og flere titalls andre barn) på 4 år som må bytte barnehage, bli kjent med nye barn, nye voksne og nye rutiner, før han etter ett år igjen bytter ut, det som kanskje har blitt trygge rammer, med en helt ny hverdag på skolen.

Jada, det går helt sikkert bra. Han forstår nok at man må handle raskt (les: et halvt år) i og med at denne utviklingen kom så brått på (les: nedgang siden 1963).

Alternativt kan han, sammen med resten i sitt kull, få fullføre siste året i samme barnehage. På den måten forblir de i sine trygge omgivelser frem til skolestart, slik årets førskolebarn blir. På samme måte får de fleste på småbarnsavdelingen fullføre sitt løp før de begynner på storavdeling i ny barnehage. Tja, det kunne jo nesten tenkes at barnas beste blir ivaretatt.

Til slutt litt skryt, til ansatte i Måseveien barnehage. Takk for jobben dere gjør. Det er alltid hyggelig å møte dere i døren eller ute ved henting og levering, både for foreldre og barn. Dere har stålkontroll, godt humør, kjenner ungene og tar foreldrenes bekymringer på alvor.

Takk for bolyst.