Svein Ludvigsen dømt til fem års fengsel

DØMT: Svein Ludvigsen (72) er dømt til fengsel i fem år i Nord-Troms tingrett. Dommen ble avsagt onsdag.

DØMT: Svein Ludvigsen (72) er dømt til fengsel i fem år i Nord-Troms tingrett. Dommen ble avsagt onsdag. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Retten har funnet Svein Ludvigsen skyldig på samtlige tiltalepunkter. Han anker dommen.

DEL

Svein Ludvigsen (72) er dømt til fengsel i fem år i Nord-Troms tingrett.

Den tidligere fiskeriministeren, fylkesmannen og stortingspolitikeren er funnet skyldig på samtlige punkter av tiltalen.

Forsvarer Kai Vaag opplyser overfor Nordlys at Ludvigsen anker dommen.

– Han er overrasket over rettens dom, og selvfølgelig veldig skuffet, sier Vaag.

Offentliggjøres torsdag

Retten finner det bevist at Ludvigsen har utnyttet sin stilling, tillits- og avhengighetsforhold til de tre fornærmede mennene, for å skaffe seg seksuell omgang med dem. Forholdene beskrevet i tiltalen strekker seg over flere år – både før og etter at Ludvigsen sluttet som fylkesmann i Troms sommeren 2014.

«Tiltalte har utnyttet og forledet ressurssvake personer i en sårbar situasjon, til seksuell omgang ved å få de til å tro at han hadde bl.a. hadde makt og myndighet til å påvirke deres rett til opphold i Norge», heter det i dommen.

Den ble avsagt onsdag, men var først tilgjengelig for offentligheten like etter klokken 11.30 torsdag.

– Jeg har hatt en foreløpig gjennomgang av dommen. Jeg stiller spørsmål ved rettens lovanvendelse – at de ut ifra det de finner bevist, faller ned på at dette rammes av loven hva gjelder misbruk av stilling, sier Kai Vaag.

Nektet straffskyld

Da Nordlys snakket med statsadvokat Tor Børge Nordmo torsdag formiddag, var foreløpig ikke dommen offentlig. Han ønsket dermed ikke å kommentere saken.

Fem års fengsel er seks måneder kortere enn det Nordmo la ned påstand om i retten.

Ludvigsen nektet straffskyld da saken mot ham gikk i retten. Han erkjente å ha hatt seksuell omgang med den ene fornærmede ved tre anledninger, men nektet kategorisk for å ha utnyttet ham på noe som helst vis.

Retten har imidlertid valgt å feste lit til de fornærmedes forklaringer.

«Fremgangsmåten ved overgrepene, og innholdet og karakteren av disse, er likeartet og underbygger de fornærmedes forklaringer», står det i dommen.

Tror ikke på Ludvigsen

Videre stiller retten spørsmål ved Ludvigsen troverdighet. De mener at han har erkjente forholdet til den fornærmede utelukkende på bakgrunn av at bilde som viser ham og mannen i seksuell omgang:

«Det er ingenting som tyder på at tiltalte ville har erkjent seksuell omgang uten at bildematerialet hadde foreligget».

I tillegg til fengsel i fem år, er Ludvigsen idømt oppreisningserstatning til de fornærmede på til sammen 743.000 kroner. Majoriteten av det er til mannen som er omtalt som hovedfornærmede, som får 250.000 kroner i oppreisning og 223.000 kroner i ménerstatning.

For de øvrige to fornærmede er beløpene henholdsvis 150.000 og 120.000 kroner.

Rettssaken mot Svein Ludvigsen

Artikkeltags