(Nordlys): Svein Ludvigsen har besluttet å trekke anken over Nord-Troms tingretts dom på fem års fengsel, melder NTB fredag ettermiddag.

Det bekrefter også advokat Kai Vaag, Ludvigsens forsvarer, overfor Nordlys.

Ifølge tingrettens dom misbrukte den tidligere fylkesmannen og fiskeriministeren sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med tre unge asylsøkere. Ludvigsen har hele tiden nektet straffskyld, og anket dommen.

Erkjenner ikke skyld

Hålogaland lagmannsrett tillot imidlertid kun ankebehandling over ett tiltalepunkt. Det er også årsaken til at Ludvigsen nå har bestemt seg for å trekke anken, forklarer hans forsvarer.

– Det er ikke fordi han erkjenner skyld, men en konsekvens av at domstolen har nektet ham full ankerunde. Når situasjonen er slik, ser han at en delvis behandling av saken i lagmannsretten, får liten betydning for straffen. Så holder han det opp mot den voldsomme påkjenningen saken har hatt for ham og hans familie, sier Kai Vaag til Nordlys.

Rettskraftig dom

– Det betyr at han aksepterer tingrettens dom på fem års fengsel?

– Det er ikke noe han får gjort noe med, slik situasjonen er. Nå forbereder han seg på straffegjennomføringen, slik at han kan se framover.

Vaag har ingen ytterligere kommentarer.

Les også:

Egentlig skulle ankesaken går for Hålogaland lagmannsrett fra til 10. til 15. februar. Det blir det altså ikke noe av.

– Vi registrer at han trekker anken og at tingrettens dom dermed blir rettskraftig. Utover det har jeg ikke noe spesielt å bemerke, sier statsadvokat Tor Børge Nordmo, aktor i Ludvigsen-saken.

I tillegg til fem års fengsel, dømte Nord-Troms tingrett Ludvigsen til å betale til sammen 743.000 kroner i oppreisning og erstatning til de tre fornærmede.

Majoriteten av det er til mannen som er omtalt som hovedfornærmede, som får 250.000 kroner i oppreisning og 223.000 kroner i ménerstatning.

For de øvrige to fornærmede er beløpene henholdsvis 150.000 og 120.000 kroner.

Svein Ludvigsen

  • Svein Ludvigsen, født 18. juli 1946 i Hillesøy i Troms, er tidligere banksjef i Sparebanken Nord-Norge, embetsmann og politiker (H).
  • Han ble utnevnt til fylkesmann i Troms 31. august 2001, men tiltrådte først 17. januar 2006. Han satt i stillingen til han gikk av som pensjonist sommeren 2014.
  • Han ble valgt inn på Stortinget i 1989 og satt som representant for Troms til 2001. Han var leder i Stortingets næringskomité i perioden 1993-1997 og visepresident i lagtinget fra 1997 til 2001.
  • Var 2. nestleder i Høyre fra 1990 til 1991. Har også vært leder i Tromsø og Troms Høyre.
  • Var fiskeriminister i Kjell Magne Bondeviks andre regjering, fra 2001 til 2005.
  • Utnevnt til ridder av St. Olavs Orden i 2005, for embetsfortjeneste. Ordenen tildeles som «belønning for utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten».

Kilder: Stortinget, Wikipedia

«Systematisk preg»

I diskusjonen om straffeutmåling, karakteriserte tingretten saken som spesiell og graverende.

«Ved straffutmålingen må det i vesentlig grad legges vekt på tiltaltes utnyttelse av det betydelige overmaktsforholdet som lå i at han som fylkesmann forledet unge innvandrere i en sårbar situasjon, til å tro at han var i posisjon til å frata dem retten til opphold i landet. Når dette så ble benyttet til å oppnå seksuell omgang, fremstår det som kynisk og alvorlig», står det i dommen.


Retten mente at Ludvigsens handlinger fremsto med et «systematisk preg», over lang tid.

«For de fornærmede var det utvilsomt en betydelig psykisk belastning å stå i den situasjon at seksuell omgang med en eldre mannlig maktperson kunne påvirke deres rett til opphold i riket, og at de kunne blir returnert til hjemlandet med de negative følger det ville fått for dem. For to av de fornærmede har tiltalte oppnådd seksuell omgang flere ganger, noe som er skjerpende, men retten vil bemerke at det er graverende utnyttelsen av stillingen og overmaktsforholdet som er det helt sentrale i forhold til straffverdigheten i saken», konkluderte retten.

Tingretten fant ingen formildende omstendigheter, verken ved at av forholdene lå flere år tilbake i tid, eller at Ludvigsen delvis erkjente seksuell omgang med den ene fornærmede.

Les også: