I flere timer var Nord-Norge uten ett eneste kortbane-fly. UNN: - Situasjonen har eskalert ytterligere

Luftambulanse-byttet skaper store problemer, men UNN vet foreløpig ikke om det har fått konsekvenser for liv og helse.