Har opprettet fem tilsynssaker i forbindelse med luftambulansetjenesten. I ett av tilfellene døde pasienten

Fylkeslegen skal gjennomgå fem hendelser i forbindelse med luftambulansetjenesten. Det skal nå undersøkes om forsinkelser har ført til medisinske konsekvenser for pasienter. En av pasientene døde.