Har kontaktet konkurrenten for å forsøke å løse luftambulansekrisen

Helseforetaket har kontaktet den tidligere operatøren av luftambulansen for å få hjelp i flyambulansesituasjonen.