Overgangen til det nye luftambulanseselskapet har medført problemer, men noen av disse kunne ha vært unngått. Selskapet vant anbudskonkurranse på pris mens andre viktige elementer har ikke vært på plass.

Lege Mats Gilbert og hans kolleger har lang erfaring og praksis i tjenesten og vet derfor hvor viktig det er at denne fungerer uten de store overgangsproblemer til et nytt selskap. Derfor burde og bør man lytte til hva han og kollegene samt de andre fagfolkene har uttalt, og den uro som administrasjonen påstår han sprer tror jeg ikke deles av hans kolleger i tjenesten.

Administrasjonen/byråkratene har ikke hatt den nødvendige kompetansen og det har skapt uro viser det seg i ettertid.

At nye operatør selskaper kommer til vil skje, men overgangen burde ha vært smidigere.

Ambulanse flyene til det nye selskapet er samme type som det tidligere selskapet opererte , men det flytekniske er forbedret .

Godkjenning av pilotene burde ha blitt gjennomført mens de ennå var i tjeneste i sitt tidligere selskap og det gjelder også vedlikehold- og bakkepersonale, men det oppsto en unødig konflikt og som burde vært løst på et tidligere tidspunkt.

Luftambulansen opererer med ambulansefly og ambulansehelikopter. Ambulanse helikopteret kan ikke operere under de samme forhold som flyene, men er avhengig av værsituasjonen og kan derfor ikke transportere pasientene f.eks fra Narvik til Tromsø når værforldene ikke tillater dette.

Mats Gibert gjorde Narvik kommune oppmerksom på hva som ville skje når kommune fattet vedtaket om å legge ned flyplassen i Framneslia, men heller ikke flertallet i bystyret vil lytte på hans advarsel dersom lokalpolitikerne gjennomførte vedtaket om nedleggelse.

Han fikk rett og ambulansetjenesten i region er alledere svekket etter at flyplassen ble avviklet

Hvilke krav til ambulansevirksomheten vil bli stilt i forbindelse med søknaden om å arrangere

VM alpint ? Skader vil måtte behandles av spesialister på andre sykehus.

Til høsten er det valg, og at det stiller opp personer på listene som vil være mer opptatt av den fremtidige utviklingen enn det sittende bystyre.

Les også

Pasientene får luftambulanse

LES OGSÅ: