Avinors trafikktall for februar er klar, og svikten fra årets første måned forsterkes.

Svikt innenlands og vekst utenlands

Den samlede nedgangen finner vi riktig nok i innenlandstrafikken med en nedgang på knappe én prosent sammenliknet med fjorårets februar.

Utenlandstrafikken derimot,  vokste med nærmere tre prosent. I sum gir det en vekst på 0,3 prosent for Avinors 46 lufthavner i februar – sammenliknet med fjorårets februar.

Bortfall av fly

For Evenes sin del gikk trafikken ned med 1,8 prosent i februar. For årets to første måneder er nedgangen på 2,5 prosent. Noe av forklaringen ligger i at antall flybevegelser – landinger og avganger – ble redusert med 17,5 prosent i februar sammenliknet med fjorårets februar.

Når tallene for mars legges fram, rundt 10. april, vil etter alt å dømme årets trafikksvikten bli kraftig forsterket på grunn av streiken i Norwegian.

Her er trafikktallene for et utvalg nordnorske flyplasser for februar:

FlyplassEndring i februarEndring så langt i år
Evenes-1,8%-2,5%
Narvik-8,7%-8,5%
Bardufoss+17,8%+12,8%
Tromsø-2,3 %-3,6%
Bodø-2,4%-3,2