– Det kan ta flere hundre år før miljøgiftene er borte

– Hvert år lekker det rundt ett kilo ut i vassdragene. Lekkasjene avtar, så det kan ta flere hundre år før alt har forsvunnet, forklarte Halvard Kaasa, fagsjef for akvatisk økologi og vannkvalitet i Sweco.

– Hvert år lekker det rundt ett kilo ut i vassdragene. Lekkasjene avtar, så det kan ta flere hundre år før alt har forsvunnet, forklarte Halvard Kaasa, fagsjef for akvatisk økologi og vannkvalitet i Sweco. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Avinor har fått åtte måneder på seg til å komme med en plan for hvordan det skal ryddes opp.

DEL

1,2 tonn av miljøgiften PFAS har lekket ut i naturen og i fiskevannene som omkranser flyplassen på Evenes.

Ikke farlig å spise fisken

Likevel; Mattilsynet ser ingen grunn til å advare mot å spise fisken fra vannene. Så frisk mener Mattilsynet at fisken er, at normalinntaket av fisk på 700 gram i uken kan hentes fra vannene – uten at det gir helseskader.

LES OGSÅ: Flyplassgiften i drikkevann

Ekspertene stilte

Onsdag ettermiddag inviterte Avinor til det andre folkemøte om forurensningen på Evenes. Det første ble holdt like etter at forurensningen ble kjent; i 2013.

På onsdagens møte stilte eksperter fra Avinor, Mattilsynet og Miljødirektoratet. Også Sweco, som på oppdrag fra Avinor har utarbeidet en rapport om miljøforurensningen på flyplassen, deltok på møtet.

Rundt 30 innbyggere og interesseorganisasjoner representerte «folket» på folkemøtet.

Over 1,2 tonn miljøgifter

Det var i 2012 at det ble kjent at det lå store mengder av miljøfarlige fluorforbindelser (PFAS) igjen på to nedlagte brannøvingsfelt på Evenes.

LES OGSÅ: Få steder har like stor spredning av miljøgiften PFOS som Evenes

Totalt var det i denne perioden brukt 1.280 kilo med brannskum som inneholdt de miljøfarlige fluorforbindelsene.

20 til 80 kilo igjen

Onsdag kunne prosjektleder Jørn Øvstedal fra Avinor fortelle om hva som er gjort – og hvilke planer Avinor har for å rydde opp etter forurensningen, som fant sted i perioden fra 1985 og fram til 2012.

– Vi regner med at det er 20 til 80 kilo med miljøfarlige fluorforbindelser igjen i grunnen, forklarte Halvard Kaasa, fagsjef for akvatisk økologi og vannkvalitet i Sweco.

– Flere hundre år

– Hvert år lekker det rundt ett kilo ut i vassdragene. Lekkasjene avtar, så det kan ta flere hundre år før alt har forsvunnet, sa Kaasa.

Miljødirektoratet har imidlertid satt i tvil Swecos beregninger på hvor mye som ligger igjen av PFAS på Evenes. Direktoratet mener det er mye mer igjen enn anslaget fra Sweco.

Mange prøver

Siden 2012 er tatt en rekke prøver, både rundt de to nedlagte brannøvingsfeltene, i de tre vannene rundt Evenes – i tillegg til i Tårsdadosen og Stunesosen i Ofotfjorden.

Til sammen er det tatt 55 jordprøver, 47 overvannsprøver og 13 grunnvannsprøver i området. Det er også fanget fisk for ulike prøver av kjøtt og innmat. I tillegg er det tatt over 60 blodprøver av innbyggere som bor i området.

Avinor ønsker å rydde opp

Ifølge Jørn Øvstedal er konklusjonen fra Swecos rapport at vannprøvene har langt høyere verdier av miljøgiften PFAS enn det EUs vanndirektiv tillater, at matmyndighetene ikke har lagt begrensninger på å spise mat fra området, men at utslippene er av en slik karakter at Avinor ønsker å rydde opp.

Frist til 1. november

Allerede tirsdag ble det klart at Miljødirektoratet pålegger Avinor å utrede tiltak for å fjerne og eller begrense utslippene av de miljøgiftige fluorforbindelsene.

– Avinor har frist på seg til 1. november med å komme med en slik plan, sa Thomas Hartnik, seksjonsleder i Miljødirektoratet.

Har ingen svar

Samtidig som direktoratet pålegger Avinor å rydde opp, erkjenner Hartnik at nytten må vurderes opp mot hva de ulike tiltakene vil koste.

– Norge er blant dem som har størst fokus på disse miljøgiftene. Derfor finnes det få referanser på tilsvarende prosjekter, og derfor har vi ingen svar på hva som vil være det beste og mest hensiktsmessige å gjøre, innrømmer Thomas Hartnik.

– En soleklar forventning

Lufthavnsjef Eirik Bergstedt var fornøyd med både oppmøtet og engasjementet under møtet.

– Jeg sitter igjen med at det er en soleklar forventning fra innbyggerne om at vi må gjøre noe – og at vi skal levere.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken