Luftfartstilsynet godkjenner hangaren på Evenes – men stiller krav

Luftfartstilsynet mener de nye hangaren på Evenes kan bygges uten at det gir negative konsekvenser for sivil og militær luftfart.