Her kan det komme milliardinvesteringer

Maritim overvåkning: I dag bruker Forsvarets Orion Evenes kun for å trene, men i framtiden kan dette bli basen for den maritime overvåkningen som skal utføres med fly og droner. Men uavhengig om det blir droner og flere fly enn det Stortinget allerede har bestemt, så ønsker generalinspektøren for Luftforsvaret å sikre Luftforsvarets baser med eget nærforsvar. Det betyr mer aktivitet og økte investeringer på flystasjonen.Foto: Ragnar Bøifot

Maritim overvåkning: I dag bruker Forsvarets Orion Evenes kun for å trene, men i framtiden kan dette bli basen for den maritime overvåkningen som skal utføres med fly og droner. Men uavhengig om det blir droner og flere fly enn det Stortinget allerede har bestemt, så ønsker generalinspektøren for Luftforsvaret å sikre Luftforsvarets baser med eget nærforsvar. Det betyr mer aktivitet og økte investeringer på flystasjonen.Foto: Ragnar Bøifot

Artikkelen er over 4 år gammel

Arbeidet med kampflybasen på Evenes er i gang, men hvis Forsvaret får det som de ønsker kommer det mer.

DEL

I 2012 besluttet Stortinget at Evenes flystasjon skulle klargjøres som framskutt operasjonsbase for de nye kampflyene.

Ingen endringer for Evenes

Forsvarsbygg ble gitt i oppdrag å sette Evenes flystasjon i stand slik at inntil 15 kampfly skal kunne operere ut fra Evenes når Bodø hovedflystasjon blir lagt ned.

Forsvaret ble bedt om å legge ned flystasjonen i Bodø allerede i 2016, men planene ble senere slik at Bodø skal holdes operativ fram til utfasingen av F-16. Etter planen skal det skje en gang mellom 2021 og 2022.

Ønsker du å dele ditt abonnement på Fremover med ett eller flere familiemedlemmer, helt gratis? Les mer om aiD.

Leder for «Forsvarsbygg kampflybase» i Forsvarsbygg Olaf Dobloug, sier til Fremover at planene ligger fast for Evenes.

Er godt rustet i dag

Fram til nå, og fortsatt, er utbyggingen av den nye hovedflystasjonen på Ørland der «Forsvarsbygg kampflybase» har sitt sterkeste fokus.

LES OGSÅ: Derfor ble det Ørland og Evenes

Basen skal stå klar til å ta imot de første norske F-35 kampflyene høsten 2017.

Men ifølge Dobloug jobbes det parallelt med etableringen av den framskutte operasjonsbasen på Evenes.

– Vi er i startgropa med planarbeidet, og har et godt og tett samarbeid både med Avinor og kommunen.

Ifølge Dobloug er flystasjonen på Evenes allerede godt rustet.

Følg Fremover på Facebook og få siste nytt først

– Basen er der. De største endringene som må gjøres er i forbindelse med at de nye flyene støyer mer enn de gamle F-16.

Dobloug sier kostnadsrammen for Evenes på mellom 100 og 150 millioner kroner står fast.

Bruker den ekstisterende bygningsmassen

Forsvarsbygg ønsker å gjenbruke mest mulig av det som er på Evenes.

– Vi diskuterer flere løsninger, og det er ikke sikkert at det blir bygd noe nytt.

LES OGSÅ: Spår omkamp: Evenes mot Andøya

– På Evenes er det meste bygd veldig sent, og det er bra. Derfor vurderer vi å bruke den bygningsmassen som allerede er der. Vi begynner alltid den veien, legger han til.

Den eneste milepælen Forsvarsbygg foreløpig forholder seg til er at basen skal stå klar til å kunne ta imot de nye kampflyene en gang mellom 2021 og 2022, altså om inntil seks år fra i dag.

Vil ha mer enn kampfly til Evenes

Da forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen la fram sitt fagmilitære råd til regjeringen i fjor høst ble det klart at Forsvaret ønsker mer på Evenes enn bare en framskutt operasjonsbase for de nye kampflyene.

Også Olaf Dobloug har studert forsvarssjefens fagmilitære råd, og hvordan han ønsker at Evenes skal benyttes i framtiden.

Forsvarssjefen ønsker blant annet å flytte den maritime overvåkningen fra Andøya til Evenes, i tillegg til at Evenes kan bli base for framtidige langtrekkende droner.

LES OGSÅ: En lang og utmattende kamp

Dronene er tenkt benyttet til overvåkning og etterretning i nordområdene, og langs hele yttergrensen av Norges økonomiske sone.

Ønsker egenbeskyttelse

– Dersom dette blir en realitet får Forsvarsbygg et oppdrag fra Forsvaret på samme måte som vi fikk i 2012 da det ble besluttet å etablere en framskutt operasjonsbase på Evenes, sier Dobloug.

Hva det eventuelt vil føre til av investeringer på Evenes ønsker ikke Dobloug å spekulere i, men han er ikke ukjent med at det opereres med tall på inntil to milliarder kroner.

LES OGSÅ: - Å flytte 450-600 arbeidsplasser til Evenes er et milliardsluk

Dobloug sier at det, uavhengig av om det blir vedtatt å flytte aktivitet til Evenes fra andre baser, så er det også en diskusjon om beskyttelse og sikring av kampflybasen på Evenes.

Generalinspektøren for Luftforsvaret, Per Egil Rygg, har tidligere uttalt at han ønsker at Luftforsvarets operative baser i fred skal rustes slik de vil være rustet i krig.

Avgjørelsen kan bli utsatt

– Vi vil nok få en parallell diskusjon om sikring og egenbeskyttelse i forbindelse med etableringen av en framskutt operasjonsbase på Evenes, sier Dobloug.

LES OGSÅ: Fremover "tester" F-35

Dersom det blir vedtatt at flystasjonen på Evenes skal ha en egenbeskyttelse i fred som i krig, vil det bety at det blant annet blir etablert et eget luftvern på Evenes.

Da må mannskapsforlegningene, mannskapsmessen, offisersforlegninger og offisersmessen samt kontorbygg gjøres klar for atskillig mer personell enn det som kreves for å operere kampflyene ut fra Evenes.

Hva som blir besluttet lagt til Evenes skal etter planen avgjøres i Stortinget i løpet av våren. Nå er det imidlertid signaler som tyder på at langtidsmeldingen fra regjeringen, som bygger på forsvarssjefens fagmilitære råd, er forsinket. Det igjen kan bety at et vedtak i Stortinget blir utsatt til høsten.

Hold deg oppdatert uansett hvor du er. Last ned Fremovers app og få varsel på mobilen om blant annet store nyheter, trafikkulykker og stengte veier i regionen.

App for iPhone

For Android

Artikkeltags