Forsvaret har satt alle NH-90-helikoptrene på bakken

Har oppdaget svakheter i rutiner og prosedyrer.