Luftforsvarssjefens brev: – Her er opplysninger som aldri før er omtalt i den offentlige debatten om Evenes

Av