Styrker beredskapen mot veistøv før piggdekksesongen

Selv om LKAB er den største kilden til svevestøv i Narvik, er det veistøvet som er den store utfordringen. Idet piggdekksesongen er her, styrkes beredskapen.