Lukter ikke på 1,2 millioner

Viggo Johansen i selskapet Brødrene Johansen skyssbåter i Kjøpsvik, lukter ikke på en invitasjon om å få 1,2 millioner for å kjøre hurtigbåt mellom Evenes og Kjeldebotn.