Høyres forsvarsminister Frank Bakke-Jensen fikk i fjor sommer stillingen som direktør i Fiskeridirektoratet. Han tiltrer etter valget, da går han ut av regjeringen og tar heller ikke gjenvalg til Stortinget fra hjemfylket Finnmark.

Problemet er at Bakke-Jensens kandidatur ble holdt hemmelig under ansettelsesprosessen i juni i fjor. Han ble ansatt av sin kollega i regjeringen, Iselin Nybø (V). Hun var settestatsråd etter at Odd-Emil Ingebrigtsen erklærte seg inhabil på grunn av en privat relasjon til Bakke-Jensens kone. Nærings- og fiskeridepartementets avgjørelse om å unnta Bakke-Jensens navn fra den offentlige søkerlisten, ble siden klaget inn til Sivilombudsmannen.

Nå kan avisen Klassekampen fortelle om konklusjonen: «Ombudsmannen er kommet til at departementets begrunnelse for å unnta statsråd Frank Bakke-Jensens navn fra den offentlige søkerlista ikke er tilstrekkelig, jf. offentleglova § 25», heter det i den skriftlige uttalelsen.

– Vi kan ikke se at svaret og begrunnelsen som departementet har gitt, angir tilstrekkelig konkrete skadevirkninger eller andre hensyn som gjør at det var god nok grunn til å unnta søkeren fra offentlighet, sier sivilombudsmann Hanne Harlem til Klassekampen.

I et innlegg i Nordlys i oktober i fjor skrev Bakke-Jensen at han «kan tilby næringen en fiskeridirektør med både erfaring fra og interesse for feltet».

Det er sikkert riktig. Det kan faktisk godt hende han er den beste kandidaten. Og tung politisk erfaring, som han har, er ikke nødvendigvis en ulempe. Men det er ikke Bakke-Jensens eventuelle kvalifikasjoner saken handler om. Det som er relevant, er måten ansettelsesprosessen er gjennomført på.

Ansettelsen av Bakke-Jensen har blitt et eksempel på en lukket forvaltning. Med et slikt utgangspunkt, er det vanskelig å se for seg at Bakke-Jensen vil bidra til åpenhet i forvaltningen av hav, fisk og sjømat.

Men hva verre er; måten det er gjort på gjør at det er skapt inntrykk av en politisk ansettelse, som kan svekke den brede tilliten Fiskeridirektoratet er avhengig av langs hele kysten.

Derfor bør det kjøres en ny ansettelsesprosess, der Frank Bakke-Jensen kan melde seg på i en åpen kamp om stillingen. Vervet som Fiskeridirektør er en nøkkelrolle for en av landets viktigste næringer, og er avhengig av bred tillit i samfunnet.

Det hefter for mye tvil om prosessen som ledet fram til ansettelse. Det er et inntrykk som dessverre er forsterket gjennom Sivilombudsmannens tydelige uttalelse. Nå kan regjeringen gi et kraftfullt signal om at offentlighetsloven ikke bare er til pynt.