Gå til sidens hovedinnhold

Må åpenhet utredes, Arbeiderpartiet?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Arbeiderpartiets Tina Denstad forsøker å forklare - eller etter vår mening - bortforklare Arbeiderpartiets nei til åpenhet på forrige kommunestyremøte.

Denstad kritiserer blant annet at forslaget ikke var utredet. Forslag skal selvsagt utredes når konsekvensene av et vedtak er uklare. Noen ganger er det imidlertid behov for å handle raskt, være tydelig og ikke minst rydde opp. Dette var et slikt vedtak.

Forslaget som ble fremmet handlet utelukkende om å få på plass tydeligere retningslinjer for åpenhet og rolleavklaring mellom kommunen og Futurum. De konkrete reglene trenger selvsagt nærmere utredning, men det var ikke det kommunestyret skulle ta stilling til. Kommunestyret skulle simpelthen bestemme seg for om det ønsket slike retningslinjer eller ikke. Det stemte Arbeiderpartiet altså nei til å behandle.

Bakgrunn:

Arbeiderpartiets nei til mer åpenhet: Går på tilliten løs

Hvis Arbeiderpartiet mente at dette var et så vanskelig forslag å bestemme seg for uten nærmere utredning, hvorfor tok ingen av Arbeiderpartiets representanter ordet og påpekte dette under debatten? Representantene hadde mottatt forslaget én uke før møtet og ordføreren hadde fått det enda tidligere. Rådmannen som også var svært engasjert og lot høre fra seg gjentatte ganger i debatten, nevnte ikke et ord om at forslaget burde utredes nærmere. Fikenbladet Arbeiderpartiet forsøker å gjemme seg bak er så løvtynt at alle kan se gjennom det.

Denstad forsøker også å tåkelegge debatten. I innlegget sitt skriver hun at kommunalt eide selskaper skal praktisere «offentlighet» etter offentleglova. Det er riktig, men her diskuterer Arbeiderpartiet mot stråmenn. Ingen er uenige i dette. Det er derimot ikke et likhetstegn mellom «offentlighet» og «åpenhet». Begrepene har mye til felles, men Denstad bør skjønne at det ikke siktes til offentlighet som loven nevner. Offentleglova snakker om «offentlighet» i form av retten til innsyn i dokumenter. Vi snakker om åpenhet i form av roller, interesser og uformelle koblinger. De er ikke nødvendigvis skrevet ned i dokumenter. Denstads fremstilling er derfor en forenkling av debatten.

Enten er Arbeiderpartiet for tydeligere retningslinjer for åpenhet og rolleavklaring mellom kommunen og Futurum, eller så er de ikke det. Vi vil fremme nye forslag. Da får vi se hva Arbeiderpartiet gjør. De kan kanskje starte med å ta ordet når sakene om åpenhet behandles i kommunestyret.

Dette er forslaget som ble fremmet:

«Narvik kommune som eier fremsetter på førstkommende generalforsamling i Futurum AS forslag om å fastsette tydeligere retningslinjer for selskapet som inkluderer regler om åpenhet samt bedre rolleavklaring mellom selskapet som næringsaktør, forvaltningsorgan og selskapet som rådgiver for Narvik kommune i tråd med Narvik kommunes eierskapsmelding, jf. aksjeloven § 5-11. Vedtaket bortfaller dersom selskapet selv sørger for implementeringen av slike retningslinjer.»

Kommentarer til denne saken