Forsvarskommisjonens rapport om Forsvarets og NATOs behov for opptrapping (ekstern lenke) må bane vei for store oppgraderinger av både vegnett og jernbane i nord, melder fylkesrådsleder i Nordland Elin Dahlseng Eide i en pressemelding.

Eide peker umiddelbart på både Sørfoldtunnelene, Ofotbanen og på Nordlandsbanen.

Fylkesrådslederen peker spesielt på at det i rapporten fra forsvarskommisjonen forberedes det for en opptrappingsplan for NATO i Norge der spesielt Nord-Norge har en viktig rolle.

Last ned hele rapporten her: Forsvarskommisjonen.pdf

– Når Finland, og kanskje også Sverige kommer inn i NATO, åpner det for helt nye muligheter. Vi har en eneste toglinje som går over grensa i nord. Den går til Sverige fra Narvik, og er helt avgjørende for nesten alle leveranser av mat til Nord-Norge. Den trenger dobbeltspor for å kunne øke frekvensen og tiden det tar å frakte forsyninger. I en enda mer truende krigssituasjon vil Ofotbanen bli svært viktig også for forsyninger til Forsvaret i hele den nordlige delen av Norden, understreker Eide.

Forsvarskommisjonen konkluderer også med at; «For NATO vil evne til raskt å kunne forsterke Norge være svært viktig for å avskrekke, samt redusere risikoen for at en motstander kan sette seg fast på NATO-territorium. For å bidra til dette må Norge ha tilgang til infrastruktur som havner, flyplasser, jernbane, kunne støtte allierte med forflytning og understøttelse, men ikke minst også kunne delta aktivt med norske kapasiteter sammen med våre allierte».

– Forsvarskommisjonen tydelighet rundt infrastruktur gjør at utbedring av Sørfoldtunnelene, Ofotbanen og Nordlandsbanen er viktigere enn noen gang. Den gir så tydelige signal som det er mulig å gi fra noen samfunnets aller viktigste rådgivere. Jeg forventer at disse blir hørt på og fulgt opp med budsjettmidler på plass så snart som mulig, sier fylkesrådslederen.