Forsvarsbygg melder fredag at boligeiere i Evenes og Tjeldsund kommuner nå får brev om kartlegging av eventuelle støyreduserende tiltak på bolighus. Dette er de første slike brev de sender ut til de nærliggende boligeierne rundt Evenes flystasjon. Det dreier seg i første omgang om befaring og gjennomgang av husene. Totalt er det snakk om besøk på 175 adresser i Evenes og Tjeldsund kommuner. I november vil samtlige boligeiere motta en oppsummerende naborapport i forhold til om tiltak vil bli tilbudt eller ei.

I ei pressemelding fra Forsvarsbygg heter det at foreløpige beregninger av utendørs lydnivå viser at det bør foretas nærmere registreringer i utvalgte boliger i kommunene.

Kan reservere seg

Multiconsult er engasjert til kartleggingen. De skal beregne innendørs lydnivå i oppholdsrom i boligene samt vurdere om det blir behov for støyreduserende tiltak.

– Huseierne får brev med detaljert informasjon om hvorvidt de ønsker en gjennomgang, og hva som må være klart til avtalt tid. For å vurdere behov for tiltak av boligen er det nødvendig at Multiconsult får befare boligen både innvendig og utvendig. Som huseier kan man reservere seg mot en befaring, men da blir det ikke mulig å utføre eventuelle støydempende tiltak på boligen, skriver Forsvarsbygg.

Dekker kostnadene

Tiltakene det er snakk om kan være både innendørs og utendørs. Forsvarsbygg nevner utskiftning av vinduer og ventiler eller mer omfattende tiltak for å utbedre yttervegg og tak som eksempler på mulige tiltak. Viser det seg at det blir behov for tiltak vil Forsvarsbygg dekke kostnadene som medfører å oppfylle reguleringsbestemmelsenes krav til innendørs lydnivå.

– Vi gjør oppmerksom på at en del av boligene vi befarer kanskje ikke får behov for tiltak, men vi er avhengig av de undersøkelser vi nå ber om for å avklare dette, formidles det fra Carl Oscar Pedersen, prosjektsjef i Forsvarsbygg, via pressemeldingen.

Gitt at koronasituasjonen tillater det skal det etter sommeren holdes åpne informasjonsmøter.