Fredag var det offisiell åpning avHøytverrelv bru på E6, like nord for Setermoen.

Åpningen ble gjort av Bardu-orfører Toralf Heimdal (Sp) og regionvegsjef Torbjørn Naimak, sammen med naboene Aurora, Tuva og Torgeir.

Knytter sammen boligfelt

Den nye brua er 40 meter lang og 14,5 meter bred. I tillegg til brua er det bygget om lag 800 meter ny E6 med gang- og sykkelveganlegg på cirka 1,5 kilometer. Brua bedrer trafikkavviklingen på E6 og knytter boligfeltet på Storhaugen til Setermoen sentrum med gang- og sykkelveg.

- Det betyr at ungene som bor der slipper skolebuss og selv kan ta seg til skolen, sier Geir Østvik, prosjektleder i Statens vegvesen.

Han var veldig fornøyd etter åpningen fredag.

- Dette er et prosjekt som beboerne har kjempet for i flere tiår, sier Østvik.

Fra 60 til 80

Nybrua har 10 meter bred vegbane, der den gamle kun hadde 5,6 meter. Med utvidelsen av vegen er samtidig fartsgrensen på strekningen satt opp fra 60 til 80 kilometer i timen.

Totalkostnaden for anlegget beløper seg til 90 millioner kroner, og prosjektet er finansiert med kompensasjonsmidler for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift. Spaden gikk i jorda i juli 2016, og det er Målselv Maskin og Transport AS som har stått for arbeidet. Prosjektet ble fullført innenfor tids- og budsjettrammene.