Gå til sidens hovedinnhold

Målselvs betingelsesløse kapitulasjon for Statsforvaltningen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er med tristhet jeg har lest ordfører Lunengs svar på mine mange spørsmål om scooterpolitikken i Målselv, og på ingen måte fremstår som en som tar en for laget!

Jeg med flere ser det som en betingelsesløs kapitulasjon for Statsforvalteren og for andre bygdefolk et svik mot dem i denne saken.

Det er en forklaring jeg også tror Pontius Pilatus hadde vært misunnelig på, og langt på vei gått fri for anklagene om delaktighet i Jesu korsfestelse.

Ordføreren overser fullstendig realitetene i sine nabokommuner.

I Balsfjord brukes det ord som folkesuvenitetsprinsippet nå når de motsetter seg Statsforvalterens stadige nye krav til retningslinjer.

Der forvaltingens regler og fortolkninger ikke har legitimitet i folket så innretter kommunen seg etter det.

De lager et regelverk basert på de «kan» og «bør» som loven åpner for. Blant annet er kjørebok for hytteeiere fjernet; og funksjonshemmede etter paragraf 5b får 30 turer.

I Bardu er også millimeterskjemaet utelatt fordi helsevurderinger er ikke noe byråkratiet verken har kompetanse på eller skal befatte seg med slik de beskriver det i Balsfjord.

Fordi er det er jo akkurat det PNU som ordføreren henviser til i Målselv. De har begitt seg ut på medisinske vurderinger når de forlanger dette skjemaet.

Bardu har jo anket flere saker som har ført til at Statsforvalteren i Nordland har omgjort vedtak fattet da Fylkesmannen i Troms.

Å påstå at Målselv fører en liberalt praksis med de nye retningslinjene for dispensasjoner de innførte i fjor høst får meg til å tenke på kommunikasjonsoffiseren til Saddam Hussein for cirka 20 år siden.

Når ordføreren hevder at Statsforvalteren har lagt sin elsk på Målselv, og senere skal andre kommuner få gjennomgå, minner det meg om fryktkultur og fryktstrategi fra Statsforvalterens side.

Så trekker ordføreren frem nye registreringer gjort av Statskog i områder der det tidligere har vært gjort dispensasjoner som grunnlag for å avslå dispensasjoner der.

For meg så virker som en forberedende fredning av området fra Moska og til Store-Rosta med Gassavagge. Det ser for meg ut som planen er å avskjære muligheten for nye løyper der.

Jeg leste med forbauselse med høringssvarene og om naturreservatsfredning her på innlandet for noen år siden. Det er dokumenter som fortsatt ligger uimotsagt ute hos Statsforvalteren. En fredningsprosess som mer ligner på et miljømonument for daværende miljøvernminister Erik Solheim enn et reelt fredningsbehov. Manipulerte registrering og feilklassifiseringer for å rettferdiggjøre fredningen gjennomsyrer denne prosessen. Bruk av ord og begreper en må ha en doktorgrad for å forstå.

Hadde det ikke vært for handlekraftige Rostadalinger hadde store deler av dalen vært et naturreservat der blant annet kyr på beite hadde vært ulovlig i for eksempel Rostaåsen.

Så har vi det samrøret Troms turlag har med Statskog og den rollen Statskog tilsynelatende har inne på rådhuset i Målselv.

Det er jo også flytende grenser mellom Statskog og Statsforvalteren. Når en ser på mailvekslingen mellom Statskog og Troms turlag jeg viste til i fjor er det nærliggende å se for seg interessekonflikt der Statsforvalteren bevisst eller ubevisst går Troms Turlag si ærend.

Vi vet at det har vært på tale å etablere nasjonalpark ved Treriksrøysa.

Da er det lett å tenke seg at Troms turlag sin våte drøm må være en fredning av området fra Treriksrøysa til Store-Rosta. Da har de stort sett alle sine hyttepalass inne i fredet sone.

Slik jeg ser det må lovverket innrettes mot kulturbygging i bruken av snøscooteren som det redskapet vi har til å komme oss ut på tur i stedet for innskrenkning og forbudslinjen som i dag praktiseres.

Bruken av allmenningene her på innlandet må naturliggjøres i pakt med den sedvane og praksis innarbeidet siden nybyggertiden her i nord, og ikke en konserveringspolitikk der føre varet og vernet kveler ethvert initiativ og skaperlyst samt bolyst og trivsel.

Ordføreren besvarte egentlig ingenting i sitt svar!

Jeg synes ordføreren bør revurdere sin virkelighetsforståelse fordi den er til de grader forskjellig fra hva folket opplever!

Kommentarer til denne saken