24. mai er Lisvglededagen og i Narvik ble dagen markert med sang og musikk, mat og god stemning i Narvik sentrum.

Det er Narvik demensforening sammen med livsgledekoordinatorene på sykehjem og barnehager med hovedlivsglede-ansvarlig Elin Kuraas ved Furumoen sykehjem i spissen som står bak arrangementet i Narvik.

Leder i Narvik demensforening Anne-Lise Christensen forteller at Livsglededagen er dagen hvor eldre rundt i hele landet får mulighet til å delta på livsgledeaktiviteter gjennom våre livsgledeforeninger, livsgledehjem, livsgledebarnehager og livsgledeskoler.

Livsglede for Eldre er en ideell stiftelse som bidrar til å skape meningsfulle hverdager for eldre.

Ifølge hjemmesiden til Livsglede for eldre er de en ideell stiftelse som bidrar til å skape meningsfulle hverdager for eldre. Livsgledehjem er en nasjonal sertifiseringsordning og et kvalitetsstempel for institusjoner der eldre bor, som sikrer at beboerne får individuelle aktiviteter og gode dager. Livsgledebarnehager og livsgledeskoler besøker eldre jevnlig gjennom trivselsskapende aktiviteter som gir gylne generasjonsmøter, gjensidig læring og mestring.