Marte (32) er tredje generasjon som gifter seg 31. juli. Hun og Linda ble det første likekjønnede ekteparet i hjemkommunen

Marte Brun Antonsen og Linda Brun Antonsen ble det første likekjønnede ekteparet i Lindesnes kommune. Marte har dype røtter i Narvik, med mor og besteforeldre fra byen.