Maska faller for Nordkalottfolket

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Sametinget har sist fredag behandlet prinsipper for nordområdepolitikken. Et stort flertall er enige om at politikken må dreies til å handle om oss som bor i nord, og ikke hvilke ressurser landet kan hente ut herfra. Dessverre er det krefter på Sametinget som bruker saken aktivt for å undergrave hele fundamentet for samenes rettigheter og urfolksrettigheter generelt.

Sametingsråd Silje Karine Muotka fra NSR fått med seg et bredt på flertall på Sametinget bak et tydelig krav for en politikk som skal handle om oss som bor her, med ambisiøse planer for at vi skal kunne både eie boliger og ha arbeid. Dette inkluderer oss samer, som må kunne videreføre vårt livsgrunnlag.

Utrolig nok blir denne saken brukt av partiet Nordkalottfolket for å gyve løs på hele det rettslige grunnlaget til samene som urfolk, blant annet i et leserinnlegg i denne avisen 31. august. I en episode av avisen Ságat sin podcast Diggipodden fikk Norkalottfolkets Toril Bakken Kåven et mikrofonstativ der hun uimotsagt fikk hamre løs mot NSR og Sametingsrådet.

Fra dette avslørende «intervjuet» der Kåven blant annet uttaler at «Nordkalottfolket kan ikke gå med på fritt og forhåndsinformert samtykke» som grunnlag for Nordområdepolitikken, får vi forståelsen av at hun altså ikke støtter at samene sitt livsgrunnlag skal være beskyttet av urfolksretten. For dette synet blir Kåven og Nordkalottfolket omfavnet og spredt i sosiale medier av Jarl Hellesvik og hans anti-samiske organisasjon EDL.

Over lengre tid har det vært tydelig at Nordkalottfolket ønsker å svekke vernet til samiske rettigheter og spesielt reindrifta. 15. mai uttalte Nordkalottfolkets Vibeke Larsen i nordnorsk debatt at «vi må tørre å knuse noen egg for å skape arbeidsplasser». Det ble ikke sagt rett ut, men i konteksten var det klart hva de mente. Eggene som skal knuses er reindriftas rettigheter.

Konfrontert med politikken sin på talerstolen på Sametinget, forsvarer Toril Bakken Kåven seg meg at man ikke vil slå handa av naboen i nord. Men det er åpenbart at dette prinsippet ikke gjelder hvis naboen driver med reindrift og «holder egg i handa». Kåven sier at dette er et politikkområde hvor Nordkalottfolket skiller seg fra NSR. Det han hun rett i. NSR går ikke med på å lage omelett av samiske rettigheter.

Retten til fritt og informert forhåndssamtykke er ikke noe nytt. Det er ikke noe vi i NSR har funnet på. Det følger av FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, menneskerettsloven og urfolkserklæringen. Det skal bidra til at urfolk kan ha reell deltakelse i saker som påvirker dem og det arealet de lever i. Urfolk skal kunne på et fritt og informert grunnlag kunne gi eller ikke gi sitt samtykke til prosjekter og tiltak som påvirker dette urfolket. Det er et rimelig prinsipp, og ikke noe vetoprinsipp.

Støtter ikke Nordkalottfolket opp om folkeretten? Det er i så fall svært urovekkende og skummelt, og betyr at bevegelsen som kjemper mot samiske rettigheter har fått et fotfeste på Sametinget og nå opplever støtte av en tidligere sametingspresident.

Tidligere i år gikk de imot konsultasjonsloven som skal sikre at samene får delta i beslutningsprosessen i saker som angår dem, og i slutten av august gikk Nordkalottfolkets sametingsrepresentant Kjellrund Wilhelmsens hardt ut mot samisk skilting midt i det samiske kjerneområdet i Porsanger, og ba om et «samisk-fritt område» langs Børselva.

Gjennom lanseringen av den nye nordområdepolitikken faller maska og Nordkalottfolket viser sitt virkelige samepolitiske ansikt. Dessverre for samiske samiske samfunnet, legger de seg tett opp til den anti-samiske politikken som EDL og Hellesvik fører.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken