Måten VU organiserer de frivillige på er unik

De 12 gruppelederne i Vinterfestuka styrer over 200 frivillige.