Russlands krig mot Ukraina gjør det viktigere enn noen gang å bruke det lille vi har av matjord til å dyrke mat. Men det gjør vi ikke i dag. Vi bruker matjord til å dyrke gressplen som brukes i villahager og på fotballbaner.

Produksjon av ferdigplen brer om seg. Mye av plenproduksjonen foregår i områder som er godt egnet for korn- og grøntproduksjon, hovedsakelig på god kornjord på det det sentrale Østlandet.

Det er krig i verdens kornkammer. Mange, inkludert FN, frykter at Russlands angrepskrig mot Ukraina kan utløse en global matvarekrise. Ukraina er blant verdens største korneksportører. Allerede i dag lider 800 millioner mennesker av underernæring. Krigen kan gjøre at det tallet vil øke mye.

Jordlova slår ettertrykkelig fast at matjord ikke skal brukes til andre formål enn jordbruksproduksjon, og at matjorda ikke skal disponeres på en måte som gjør den uegnet til matproduksjon i framtida. Å dyrke ferdigplen kan ødelegge matjorda, fordi det øverste jordlaget blir med når man skjærer plenen.

Jeg mener det er et brudd på jordlova å dyrke ferdigplen på matjord, og jeg mener det er usolidarisk. Derfor har jeg spurt landbruksminister Sandra Borch om regjeringen vil gjøre noen grep for å unngå at god matjord brukes til å dyrke ferdigplen i stedet for mat.