Torsdag aksjonerer de mot gården, og dyrene skal fraktes vekk, skriver NRK.

– I så alvorlige tilfeller, som går over så lang tid, har Mattilsynet mulighet til å avvikle dyrehold, og det er det vi gjennomfører i dag, sier Bjørn Røthe Knutsen i Mattilsynet til kanalen.

Har fulgt driften i tolv år

Mattilsynet har fulgt med på gården, som drives av den veterinærutdannede bonden Merete Støvring, i over tolv år.

Totalt er det gjennomført rundt 20 inspeksjoner og fattet 25 vedtak som gjelder brudd på regelverket om dyrevelferd.

Mattilsynet anslår at det er snakk om rundt opp mot 200 høner, 30 kyr, 15 hester, 100 sauer og 10 griser som nå skal tvangsslaktes.

– Bruddene omfatter lang tids manglende dekning av de behovene dyrene har for vann, hvile, tilsyn og pleie. Vi har over tid prøvd å aktivt veilede, uten at de har ført fram. Vi erfarer at regelbruddene gjentas, nye regelbrudd oppstår og flere pålegg blir ikke etterkommet, sier Knutsen.

– Unødvendig

Støvring har ikke besvart NRK og NTBs henvendelser torsdag. Hennes advokat Torkjell Øvrebø kaller aksjonen unødvendig.

– Hun har solgt alle dyrene, i tillegg til at noen av dem er meldt inn til slakt. Dette er meldt inn til Mattilsynet, sier han til NTB.

Ifølge Øvrebø var de i dialog med Mattilsynet senest forrige uke, der forståelsen var at Støvring skulle avvikle driften selv.

– Mattilsynet har også nylig tatt kontakt med ønske om et møte, noe vi svarte at vi var villige til. Da hadde vi forventet at de kom tilbake med et tidspunkt, men har ikke hørt noe, sier advokaten, som forteller at han torsdag ettermiddag har sendt epost til Mattilsynet der han ber om at aksjonen stoppes.

NTB har vært i kontakt med Mattilsynet, som ikke har anledning til å gi noen kommentar til Øvrebøs uttalelser på nåværende tidspunkt.

Langvarig konflikt

Støvring har tidligere jobbet som seksjonssjef i Mattilsynet og har hatt en langvarig faglig uenighet med sin tidligere arbeidsgiver, skriver NRK.

Tidligere i år mistet hun retten til å drive dyrehold etter at hun tapte et søksmål mot staten. Retten opprettholdt da vedtaket om at alle dyrene på gården måtte omplasseres eller slaktes.

Støvring har tidligere sagt at konflikten med Mattilsynet forverret seg etter at en ny inspektør overtok.