Velgerne i Narvik har fortsatt tillit til kursen Arbeiderpartiet blant annet sammen med Høyre har staket ut for Narvik de siste fire årene. Selv med en god håndfull kontroversielle saker ble Arbeiderpartiet det største partiet i Narvik – med Høyre hakk i hæl som kommunens nest største parti.

De to partiene har stemt likt og sammen i nær sagt alle saker i kommunestyret de siste fire årene. Med det har de fulgt en 16 år lang tradisjon med samstemt samarbeid her i Narvik. Det var med andre ord ikke uten grunn at det i dagene etter valget ble snakket om at det mest naturlige samarbeidet i det kommende kommunestyret i Narvik ble mellom Arbeiderpartiet og Høyre, med Kristelig folkepartis ene mandat med for å sikre flertall.

Men etter hvert som dagene gikk, uten at det kom verken hvit eller svart røyk fra de to respektive partienes kapeller i Gate 1, begynte usikkerheten å stige.

Arbeiderpartiet har forsøkt å innlede dialog med Høyre, uten hell. Arbeiderpartiet i Narvik skal ha vært villige til å gi fra seg ordføreren til Høyre, og la kommunens nest største parti få gjennomslag for mye – ja, kanskje nesten alt – av sin egen politikk.

Men Høyre har ikke hatt døra på gløtt. Ikke litt engang. Det ble klart for alle sent fredag ettermiddag, da Høyre hadde samlet Fremskrittspartiet og Senterpartiet til samtaler på Høyres hjørne i Kongens gate. Med i dialogen var visstnok også Industri- og næringspartiet, det tredje største partiet i Narvik, og på telefon fra sin egen bryllupsreise fikk Kristelig folkepartis Boy-Arne Persson Buyle en friertelefon fra Høyre.

Vendingen kom ut av det blå for sittende ordfører Rune Edvardsen. Til NRK sier han at han ikke hadde hørt noe, men at han ønsket partiene lykke til med forhandlingene.

Et lykke til kan partiene trenge, selv om de fem partiene er enige i ganske mange saker. Teppekanten partiene kan snuble i på veien mot et samarbeid heter Industri- og næringspartiet. Skal Høyre få flertall i kommunestyret må de ha med seg det helt ferske partiet. I mange saker er Høyre og INP overraskende enige, men én sak kan bli vanskelig for Høyre å svelge: Vindkraft. INP har satt som ultimatum for samarbeid at partiene i koalisjonen skriver under på at de vil fjerne all vindkraft fra den kommende arealplanen for kommunen. Høyre har gått til valg på vindkraft på land, der det kan legges til rette for eller allerede er vindkraft. Spørsmålet er hvor vanskelig det er for Høyre å svelge denne kamelen.

Kanskje er det ikke vanskelig? For utenforstående kan nemlig en stor del av Høyres politiske prosjekt fremstå som å vippe Arbeiderpartiet fra tronen. De vil ha Arbeiderpartiet ut. Trolig for enhver pris. Med dette som én av sine viktigste saker, kan det godt være Høyre vil kompromisse på flere av sine saker om de må. Med seg har de nemlig flere partier som har akkurat det samme målet som et av sine viktigste: Gjøre slutt på Arbeiderpartiets innflytelse i Narvik-politikken. Senterpartiets Gunnar Gamst sier til Fremover at de heller går i opposisjon enn å forhandle med Arbeiderpartiet om det nye blågulgrønne alternativet ikke blir noe av.

Det er en farlig vei å gå hvis motivasjonen ene og alene er å se Arbeiderpartiet falle. Narviks utfordringer og muligheter er for store til at prestisje skal få styre politikken de neste fire årene. Det er et billig poeng å score hos sine velgere, men kan bli et kostbart et om ikke Høyre også evner å ta ansvar for det flertallet de nå er i ferd med å skape.

Det er et stort ansvar Høyre bærer når de nå skal lede forhandlingene om en felles plattform. For Narvik trenger politikere som klarer å bygge et reisverk på den tverrpolitiske grunnmuren som nå er satt opp. Spesielt når det kommer til etableringer i næringslivet og det å skape arbeidsplasser, som har vært sittende kommunestyres prosjekt. Det er nødvendig å holde farten oppe på dette arbeidet om man skal klare å motvirke den fraflyttingen og nedbyggingen av samfunnet vi allerede er vitne til.

Høyre må ha et flertall som med troverdighet og kortsiktige løsninger kan sikre at de som ønsker å etablere seg i Narvik får tilgang på nok kraft. Å skyte ned løsninger fordi man vil bevare fremfor å skape, er ikke bærekraftig for Narvik. Og skal Høyre også sikre en god og forsvarlig kommuneøkonomi, kan ikke den viktigste saken være å reetablere Bjerkvik og Ankenes ungdomsskoler. Skal Høyre med samarbeidspartiene sikre en god fremtid for Narvik, må man bygge og utvikle. Ikke reversere og hindre. Høyre har gått til valg på at Narvik skal være en ja-kommune som legger til rette for næringslivet. Enkelte av partiene Høyre nå forhandler med, er mer "motstandspartier" enn ja-partier.

Jeg sier ikke at det er umulig for et blågulgrønt flertall å lykkes. Kanskje kan det også være bra for Narvik med et skifte, men ikke hvis man kompromisser så mye at den viktige politikken tynnes ut. . Et flertall med Arbeiderpartiet og KrF – som «hele Narvik» regnet med kom til å bli utfallet – vil skape mer forutsigbarhet og trygghet. For innbyggerne og for næringslivet.

Flertallet som nå er i ferd med å bygge seg opp kan i verste fall – om Høyre mister kontrollen over partiene de samarbeider med – bli en tsunami som raserer fundamentet som er bygd opp i Narvik de fire siste årene.