Medias fremstilling og formidling

Gratangen kommune har i det siste fått mye oppmerksomhet i media, ikke bare i en sak, men i flere saker. Omtale i media er ofte en del av hverdagen for kommuners, politikeres og innbyggeres aktivitet, men det som er unaturlig i denne sammenhengen, er mengde spalteplass som tildeles vår kommune over uker og måneder. Det er gjentakelser av saker, samt en del spåkone journalistikk og usannheter vedrørende beskrivelser av ulike prosesser! Dette er ikke en journalistikk som følger «vær varsom-plakaten». Som politiker er jeg ikke opptatt av å kommentere negativ omtale om meg selv – det er en del av hverdagen i forhold til det politiske vervet man har, men grensen for å kommentere og gi tilbakemelding er nå på overtid.

Generelt om saker unntatt offentlighet

Fremover’s formidling og fremstilling av ulike saker fra vår kommune i høst, har omhandlet ulike tema. Når det gjelder saker som er «unntatt offentlighet», så er de beskyttet fra innsyn og offentlighet i henhold til en eller flere lovhjemler. Offentlighetsloven inneholder bestemmelser om retten til å få innsyn i dokumenter i offentlig forvaltning. Loven inneholder også bestemmelser som gir unntak fra retten til innsyn. Da unntas disse dokumenter fra innsyn på grunn av innhold og opplysninger som er underlagt taushetsplikt. Forvaltningsloven fremhever plikten til å hindre at taushetsbelagt informasjon blir gjort kjent. Det er derfor min plikt som ordfører og ikke kommentere slike saker når media henvender seg for intervju og kommentarer. Dette er noe media må respektere, uten å produsere egne historier om innhold og prosesser når de har mangel på informasjon og kilder. Hvorfor? Saker omhandler oss som mennesker, som medlemmer av en organisasjon, eller en arbeidsplass og lokalsamfunn. Mange berøres. Som ordfører er jeg opptatt av at våre innbyggere skal ha tillitt til vårt samfunnssystem. Når lovhjemler beskytter saker, så er det dette som skal forvaltes inntil lovhjemler eventuelt opphører. Innbyggere av et samfunn skal være trygg på at kommuner håndterer slike saker korrekt. Dette med respekt for systemet, lover og retningslinjer, individ og samfunn. Det er viktig at jeg som ordfører og møteleder tar ansvar for at de saker som behandles, blir behandlet i samsvar med reglement og lovverk. Dette er ikke å «hemmeligholde» som Fremover beskriver det, men det handler om å ikke bryte loven. Ordfører er ombud for innbyggere i sin egen kommune, og det er viktig å forvalte sine oppgaver med nøytralitet og tillitt. Da er det viktig å ivareta lovhjemler som følger saker og forvalte dette.

Når media beveger seg inn i vanskelige og unntatt offentlighet saker, så bør dere tenke over deres egen rolle som «forteller» når dere har begrenset informasjon. Vær klar over hvordan dere er med på å skape, prege og føre an i debatter som dere formidler. Vær klar over hvordan dere skisserer deres tolkninger og beskrivelser av prosesser som dere har usikker kunnskap om. Hva skjer hvis dere beskriver dette feil? Hva skjer hvis dere legger ord i munnen på noen som ikke er blitt sagt? Hva skjer hvis dere påfører handlinger utført av noen som ikke er blitt utført? Hva skjer med lesere som bor i dette samfunnet som beskrives? Hva skjer med ansatte som jobber i organisasjoner dette gjelder? Skaper dere motsetninger som i utgangspunktet ikke var der? Hva gjør journalisten når han putter ord og uttalelser i ordførers munn: Hun slåss for tre ansatte… Ordfører spør Fremover: Er dette mine ord??? Slåss ikke ordfører for ALLE ansatte i kommunen? Ordfører har uttalt dette gang etter gang: Ordfører slåss for at saker skal saksbehandles på korrekt vis ihht norske lover. Ordfører slåss for å ivareta systemet som vårt samfunn er bygd opp på, som våre innbyggere nasjonalt og lokalt har tillitt til inntil regler brytes. Reglement og lovverk skal beskytte alle i vår kommune, når det er det som skal forvaltes!

Elgsaken

Jeg vil ikke gå inn i detaljer i denne saken, men de som har lest Fremover den siste måneden kjenner nok til historien slik den er formidlet i media. Elgsaka var først tema i politisk fora (formannskap) hvor den ikke hørte hjemme på grunn av feilvurderinger vedrørende habilitet. Dette ble i etterkant rettet opp i etter samtale med statsforvalter, av det organ som gjorde feilvurderingen. Saka ble deretter overført til det organ hvor saka hørte hjemme, nemlig i vår kommunale viltnemnd. I etterkant av dette, skulle hverken ordfører eller andre i formannskapet, ha noe med denne saken å gjøre videre. Hva andre representanter gjør av egne handlinger utenfor politiske fora, får de ta ansvar for selv. Når viltnemnda mottar saker, så behandler de disse i sitt system i forhold til viltloven og foretar vedtak. Raskt og effektivt, mens det fremstilles som noe helt annet i avisa. Utspill her vil jeg ikke bruke tid på å kommentere. Men flere utsagn i avisa oppleves som «fake news». Jeg kan bare kort understreke at Senterpartiet ryddet opp i samarbeid med AP i denne saken, selv om feilinformasjon om mange prosesser og skildringer ble formidlet i media. Ensidig journalistikk igjen med hvilke motiv?

Dessverre oppsøker avisa Fremover nesten utelukkende negative saker om vår kommune. Dette skyldes ikke, at det IKKE skjer noe positivt i Gratangen. Vi har nok av eksempler på innbyggere som kontakter journalister i Fremover med saker om positive aktiviteter og aktører, men Fremover er ikke interessert. Avisa virker imidlertid ikke tungbedt når det gjelder det motsatte. Fremover har uansett i sin journalistikk trødd over noen grenser som ikke er forenelig med vær varsom plakaten, sitat:

Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder.

Jeg er fullstendig klar over pressens rolle vedrørende ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet, samt at pressen er opptatt av debatt, kritikk og nyhetsformidling i media. I valgkamper formidles dette side opp og ned i aviser. Fremover har imidlertid i flere saker den senere tid prøvd å beskrive saker og prosesser uten å ha saklig god nok oversikt. Bredde og relevans har manglet beskrivelsene. Dette har imidlertid ikke hindret avisa fra å synse, anta og tro hvordan virkeligheten er. Fremover har lagt frem egne antakelser og andres antakelser om prosesser og kommunikasjonslinjer i flere saker, uten å ha dokumentasjon eller kilder å referere til om dette er korrekt. Resultatet blir skremmende og kritikkverdig lesing, og en skremmende ensidig journalistikk som bare fortsetter og fortsetter! Er dette god journalistikk? Refererer igjen til Vær Varsom-plakaten: Presseetikken gjelder hele den journalistiske prosessen, fra innsamling til presentasjon av det journalistiske materialet. Kan ikke si at jeg er imponert over Fremover’s arbeid.

Jeg håper at det nye året kan bringe en bredere og mer objektiv mediedekning av vår fantastiske kommune! Som ordfører er jeg stolt av vår kommune, stolt av hva våre innbyggere får til i fritid og i daglig virke, stolt av våre næringsaktører og ansatte i privat sektor, og stolt av våre ledere og ansatte offentlig sektor. Jeg er stolt av våre frivillige som forvalter vår historie, kultur og tar vare på hverandre gjennom aktivitet og arrangement. Jeg er stolt av aktører som samarbeider på tvers av sektorer for å utnytte våre felles ressurser for å skape aktivitet og trivsel i vårt lokalsamfunn. Jeg er stolt av våre barn og unge, stolt av ungdomsrådet, stolt av de som tar videre utdanning og de som velger yrkeslivet. Jeg håper også at dere en dag vurderer å flytte tilbake til deres barndomsbygd for å etablere dere i flotte og trygge omgivelser! Vår kommune har så mye flott å vise frem av mennesker, kultur, landskap, næring, historie og kulturminner! Vi har så mange som trives med sin hverdag, sitt yrke, sin arbeidsplass, sitt sosiale miljø, og sin tilknytning til bygda. Vi er en livskraftig kommune med sterk identitet og tilhørighet. Gratangen kommune er et sted å bli glad i! Det er mange innbyggere og besøkende som er glade i vår kommune. Jeg har fått mange tilbakemeldinger om dette i det siste. Selvsagt er ikke alle dager like rosenrød i vår kommune, slik som det er i alle kommuner. Men da er det viktig å behandle hverandre med respekt og uten omskrivinger av virkeligheten! Usannheter er ikke alltid like lett å rette opp i, og den kan påføre mangt! Dette bør alle være klar over som tar usannheter i sin munn og formidler dette.

Med ønske om en fredelig og god jul til dere alle!