Det er påvist salmonellabakterier med lik DNA-profil i prøver som er tatt mellom slutten av juli og begynnelsen av september. Nå jobber FHI, Mattilsynet og Veterinærinstituttet på spreng for å kartlegge om pasientene kan ha felles smittekilde.

Ti kvinner og seks menn er smittet av bakterien. Pasientene er i alderen 1 til 74 år, og er bosatt i Oslo, Nordland, Troms, Finnmark, Rogaland, Vest-Agder, Trøndelag, Sogn og Fjordane og Oppland.

Dette er første gang det er påvist utbrudd av denne stammen Salmonella Enteritidis i Norge. Den skiller seg fra utbruddsstammen som ble påvist i flere europeiske land i 2016 og 2017. Den gangen var utbruddet knyttet til egg fra Polen.

De vanligste symptomene på salmonellose er diaré, hodepine, magesmerter, kvamle og feber. Salmonellabakterier smitter i hovedsak via mat, vanligst gjennom kjøttprodukter, men også via egg, melk, skalldyr, grønnsaker og krydder.