Lege advarer foreldre: Én tablett fra denne pakken kan være dødelig

PARACET: Én tablett med 500 mg paracetamol, kan være dødelig for spedbarn. Foto: Mediehuset Nettavisen

PARACET: Én tablett med 500 mg paracetamol, kan være dødelig for spedbarn. Foto: Mediehuset Nettavisen

– Det er svært viktig at barn ikke kan få tak i mikstur eller tabletter med paracetamol, sier Steinar Madsen i Legemiddelverket.

DEL

NETTAVISEN: Når veldig små babyer blir syke, er det ubehagelig å være mamma eller pappa. De små kroppene ser ikke ut til å tåle så mye, og når babyen i tillegg ikke kan kommunisere med ord, er det lett å bli redd og bekymret.

Men hvis babyen din har feber og smerter, skal du ikke være redd for å gi babyen paracetamol – så lenge du holder deg til anbefalt døgndose, sier lege Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket.

– Før var man i Norge forsiktige med å gi spedbarn smertestillende og febernedsettende, men det har heldigvis endret seg. Små barn og babyer skal ikke ha unødvendige smerter, de bør få smertelindrende behandling, slår Madsen fast.

Anbefalt dosering

Ved mild til moderat smerte og feber hos barn, er paracetamol anbefalt førstevalg.

Til barn anbefales en enkeltdose på ca. 15 mg/kg.

– Vanlig anbefalt døgndose er 45 mg/kg, ved behov kan dosen økes til maksimalt 60–75 mg/kg. Det bør gå minst fire timer mellom hver dose, sier Madsen.

Den anbefalte doseringen for babyer, i henhold til Felleskatalogen, er følgende:

  • For babyer på 0–4 måneder (3-6 kilo): Én stikkpille à 60 mg paracetamol tre ganger i døgnet. Eventuelt mikstur på 2,5 ml tre ganger i døgnet.
  • For babyer på fire måneder til ett år (6-10 kilo): Én stikkpille à 125 mg paracetamol tre ganger i døgnet. Eventuelt mikstur på 5 ml tre ganger i døgnet.

– Holder man seg til innenfor den anbefalte døgndoseringen, er det helt trygt å gi babyen Paracet ved lett sykdom, sier Madsen.

Livsfarlig dose for spedbarn

Overstiger man anbefalt døgndose, kan paracetamol være livsfarlig. Dette gjelder for øvrig ikke bare for babyer, men alle aldersgrupper.

Men spedbarn på inntil tre måneder, spesielt premature, er i en risikogruppe og ved mistanke om paracetamolforgiftning bør man alltid ta kontakt med Giftinformasjonen.

Fordi det informeres godt om anbefalt dosering – både av helsepersonell og i pakningsvedlegget – er det sjelden at foreldre gir barna sine for mye paracetamol.

Faren ligger heller i at små barn kan få tak i piller eller mikstur uten at foreldrene får det med seg. Og her er det ikke nødvendigvis snakk om så store mengder før det begynner å bli farlig for en liten kropp.

Én «voksentablett» med paracetamol på 500 mg, kan være dødelig for en liten baby.

– Det har vært noen forgiftninger av små barn som har fått tak i flasker med paracetamol mikstur. Miksturen smaker såpass godt at barna kan få lyst på mer. Det er derfor svært viktig at barn ikke kan få tak i mikstur eller tabletter. Alle som har fått i seg doser som kan være farlige skal til sykehus. Behandlingsgrensene er satt med god sikkerhetsmargin, og de fleste vil ikke få leverskader ved disse grenseverdiene, sier Madsen.

Giftige doser paracetamol for barn

Toksiske doser barn 3 måneder - 6 år:

  • Hvis inntaket strekker seg over 0-24 timer (inntil ett døgn): 170 mg/kg.
  • Hvis inntaket strekker seg over 24-48 timer (1-2 døgn): 150 mg/kg per døgn.
  • Hvis inntaket strekker seg over mer enn 48 timer (> 2 døgn): 100 mg/kg per døgn.

Symptomer på forgiftning

Det som skjer når man får i seg for mye paracetamol, er at det dannes mer av den giftige metabolitten, NAPQI.

Det kan i verste fall føre til at man utvikler leverskade – og eventuelt leversvikt.

Ved mistanke om paracetamolforgiftning, må man kontakte lege for å få rask behandling. Får man behandling innen åtte timer, er man så godt som fullstendig beskyttet mot leverskaden.

Symptomer på paracetamolforgiftning

Første fase (0-24 timer etter inntak):
Uspesifikke symptomer og tegn som kvalme, brekninger, blekhet og ev. letargi. Pasienten kan også være helt uten symptomer.

Andre fase (1,5 døgn etter inntak):
Begynnende tegn til leverskade. Tiltagende smerter i øvre, høyre del av abdomen, økning i ASAT/ALAT, stigende INR og bilirubin.

Tredje fase (3-4 døgn etter inntak):
Maksimal levertoksisitet med fulminant leverkoma, koagulasjonsforstyrrelser, hypoglykemi og bevissthetspåvirkning. Akutt nyresvikt kan forekomme. Fatale utfall forekommer oftest dag 3-5.

Fjerde fase:
Regenerering av leverfunksjonen og komplett rekonvalesens/bedring hvis pasienten overlever den initiale skaden. Leverparametere normaliseres vanligvis innen 5-7 dager, eventuelt etter lengre tid ved alvorlig forgiftning.

Kilde: Giftinformasjonen via Helsebiblioteket.no

Avliver paracet-myte

Madsens inntrykk er imidlertid at norske foreldre er godt informert om anbefalt dosering, og at de ikke gir unødvendige mengder smertelindrende behandling til barna sine.

Madsen er heller ikke bekymret for at nordmenns forbruk av paracetamol øker, til tross for avisoverskrifter som problematiserer økningen.

– Dette er en villet utvikling. Vi har lenge forsøkt å dreie bruken av febernedsettende og smertestillende medikamenter over fra NSAIDs og opioider til paracetamol. Dette fordi paracetamol har minst bivirkninger, samtidig som det kan brukes av folk i alle aldre, samt gravide, sier Madsen.

Legen understreker også at det først og fremst er bruken av reseptbelagt paracetamol som har gått opp, mens den reseptfrie bruken av paracetamol har gått litt ned.

Nesten 1,3 millioner nordmenn fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2018 – en økning på over 154.000 på ti år, skriver Folkehelseinstituttet.

– Dette viser at norske leger har tatt poenget og fått pasienter som har behov for smertelindrende behandling, over på paracetamol. Det er positivt, sier Madsen.

– Stemmer det at paracetamol kan miste effekten hvis man bruker det for mye?

– Nei, det stemmer ikke. Men alt overforbruk av smertestillende kan føre til en tilstand som vi kaller medikamentforbrukshodepine, hvor man ender opp med å få hodepine av smertestillende tabletter, altså motsatt effekt, avslutter Madsen.

Artikkeltags