Mener koronahensyn må med i utredning av skolestruktur

Når Narvik kommune til høsten skal beslutte fremtidig skolestruktur må erfaringene fra den pågående koronapandemien og mulige nye sykdomsutbrudd være med i vurderingene.